Начало Справочник Здравни заведения Област София София град Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Света Екатерина" ЕАД

Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Света Екатерина" ЕАД, гр. София

Област София

Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Света Екатерина" ЕАД, гр. София - изображение

Населено място: Област София, София град

Адрес: гр. София, бул. "Пенчо Славейков" № 52 А

Телефон: 0700 12131 (за цялата страна); 02 915 9413; 02 915 9419

E-mail: info@uhsek.com

Сайт: http://svetaekaterina.eu

Управител: Проф. д-р Генчо Начев

Още информация:

 

През 1977 г. е създадена Клиника по сърдечносъдова хирургия към Научния институт по хирургия на Медицинска академия, която впоследствие се трансформира в УНСБАЛ "Св. Екатерина". В началото се извършват предимно сърдечни и съдово - хирургични операции, а в последствие се провежда и лечение в барокамера, озонотерапия, експериментална хирургия. През 1994 г., под ръководството на проф. д-р Александър Чирков, се създава Катедра по сърдечно-съдова хирургия, а от 2000 г. неин ръководител е проф. д-р Генчо Начев.
През 2004 г. болница "Св. Екатерина" е първата в България, която получава Сертификат за внедряване система за управление на качеството на медицинските услуги, съгласно международен стандарт ISO 9001:2000. 4 години по-късно, през 2008 г., здравното заведение получава награда за Европейско качество от Европейската бизнес асоциация в Оксфорд, Англия.

УМБАЛ "Св. Екатерина" е водещо и авторитетно лечебно заведение сред болниците, кардиохирургичните и кардиологичните центрове в страната, в Европейския съюз и на Балканите.

В структурата на болничния комплекс влизат следните звена:

I. Диагностично - консултативен блок - тук са разположени:

1. Сектор прием пациенти - дейността на сектора се състои в:

 • Предоставяне на информация за всички здравни дейности, които се извършат и са гарантирани от бюджета на НЗОК;
 • Предоставяне на информация за платените медицински услуги;
 • Да представя информация за правото на лечение по Национални програми, които се осигуряват от Републиканския бюджет;
 • Предоставяне на информация за всички медицински услуги по чл. 82 от Закона за здравето.

2. Диагностично - консултативни кабинети - болницата разполага със следните кабинети:

 • Кардиохирургия - тук се извършва първични и вторични прегледи, ЕКГ, ехография на ТЕЕ и ТТЕ, прием на пациенти за сърдечна хирургия, разчитане на резултати от Велоергометрия и Холтер-Електрокардиограма;
 • Съдова хирургия - в кабинета се извършват прегледи и консултации на всички пациенти със съдова патология, миниинвазивни процедури, хирургични превръзки, лечение на трудно заздравяващи рани според новите тенденции в медицината, профилактика и проследяване на съдови заболявания с венозен, артериален и лимфен произход, превръзки на трудно зарастващи рани според новите тенденции в медицината;
 • Кардиология - тук се осъществяват първичните и вторичните прегледи на пациенти с кардиологични заболявания, кардиологични консултации на хоспитализираните пациенти в клиниките по кардиохирургия, ЕКГ, трансезофагеална ехография;
 • Функционална диагностика - в кабинета се провеждат диагностична и оценъчна велоергометрия, холтери ЕКГ /24 часов запис/, работна ергономична проба, холтери артериално налягане /24 часов запис/;
 • Обща хирургия и ендоскопска диагностика - тук се извършва конвенционална и лапароскопска хирургия, коремна ехография, долна и горна ендоскопия;
 • Електростимулация - екипът на кабинета диагностицира, консултира и назначава адекватно лечение на пациенти с ритъмно - проводни нарушения;
 • Ангиология - тук се извършва диагностика, консултация и лечение на пациенти със съдова патология, функционална неинвазивна диагностика на венозна и артериална патология, провежда се и рутинен скрининг за атеросклероза, както и профилактика и проследяване на пълният обем от съдови заболявания с лимфен, венозен и артериален произход;
 • Доплер и ултразвукова диагностика - провежда се трансезофагеална 2D и 3D ехокардиография, електрокардиография, трансторакална 2D и 3D ехокардиография, тъканен доплер;
 • Детска кардиология и вродени сърдечни малформации - в отделението се осъществява ехокардиографска диагностика на вродени сърдечни малформации при деца и възрастни, холтер - АН при деца и възрастни и холтер ЕКГ.

3. Отделение по образна диагностика - тук се извършва пълният обем от компютърно - томографски изследвания на цялото тяло, виртуална бронхоскопия, скрининг на бял дроб, ангиография на коронарните артерии, съдовете във всички анатомични области на тялото и крайниците, виртуална колоноскопия на дебелото черво, всички конвенционални рентгеноскопични и рентгенографични изследвания;
4. Микробиологична лаборатория - тук се извършва широк спектър от микробиологични изследвания на сърдечносъдовата система, на секрети от дихателната и урогениталната система, пунктати и биопсични материали, кожа и подкожие, храносмилателната система. В лабораторията се изолират микробните причинители и се установява чувствителността към антибактериалните средства за лечение;
5. Клинична лаборатория - тук се извършва:

 • Пълният обем от клинико - химични изследвания, туморни маркери;
 • Контрол на антиагрегантната терапия;
 • Тестове за високо чувствителни тропонини - откриване на инфаркт на миокарда в рамките на 20 минути;
 • Единствената лаборатория, в която може да се изследва хепарин индуцирана тромбоцитопения;
 • Контрол на всички разрешени за употреба антикоагуланти;
 • Изследват се всички телесни течности - перикардна, цереброспинална, перитонеална, плеврална и синовиална.

6. Обща и клинична патология - в отделението се провежда:

 • Съдова биопсична диагностика;
 • Конвенционални хирургични биопсии;
 • Диагностика на ендомиокардни посттрансплантационни биопсии;
 • Гастроентерологична диагностика.

II. Университетска болница за активно лечение - в болницата са разположени следните клиники:

1. Обща хирургия - в клиниката са разположени следните отделения:

 • Гастроентерология;
 • Физикална и рехабилитационна медицина;
 • Хирургия и ендоскопски процедури.

2. Кардиология - клиниката разполага със следните отделения:

 • Кардиология;
 • Неинвазивна кардиология;
 • Инвазивна кардиология;
 • Интензивно лечение на сърдечносъдови усложнения;
 • Кардиостимулация, имплантиране на кардиовертер - дефибрилатори и ресинхронизиращо лечение;
 • Лечение на вродени сърдечни малформации;
 • Долекуване на пациенти със сърдечносъдови заболявания.

3. Съдова хирургия - тук са разположени следните сектори:

 • Приемно - консултативен кабинет;
 • Отделение по съдова хирургия;
 • Операционен блок;
 • Ангиология.

4. Сърдечна хирургия - в клиниката са разпределени следните отделения и сектори:

 • Приемно - консултативен кабинет;
 • Оперативно лечение на вродени сърдечни заболявания;
 • Оперативно лечение на придобити сърдечни заболявания;
 • Операционен блок.

5. Анестезиология и интензивно лечение - клиниката има на разположение отделения по:

 • Анестезиология;
 • Кабинет за предоперативен преглед и подготовка за анестезия;
 • Интензивно лечение на съдово оперирани пациенти;
 • Интензивно лечение на сърдечно оперирани пациенти.

6. Болнична аптека - това е самостоятелно звено в лечебното заведение, което предоставя на отделенията всички необходими лекарствени продукти, медицински изделия, диагностични материали за хоспитализираните пациенти;
7. Конгресен център "Св. Екатерина" - катедрата по сърдечно - съдова хирургия има на разположение Аула „Максима“ и две семинарни зали. Основната дейност е обучение на студенти на УМБАЛ „Св. Екатерина“ и на Медицински Университет - София, факултативно о следдипломно обучение, обучение на специализанти. Всяка зала разполага с модерна аудио - визуална система, ултрамодерно оборудване, система за симултантен превод, озвучителна система и др.

III. Медицински център "Св. Екатерина" е разположен на територията на УМБАЛ „Света Екатерина“ и има сключен договор в болницата за използване на ултрамодерната апаратура и инструментариум. В МЦ се диагностицира, консултира и се поставя адекватно лечение на сърдечносъдови заболявания и някои общохирургични заболявания. Тук са разположени следните кабинети:

 • Образна диагностика;
 • Обща хирургия;
 • Съдова хирургия;
 • Клинична лаборатория;
 • Консултативен детски кардиологичен кабинет;
 • Консултативен кардиологичен кабинет.

Университетска болница за активно лечение "Света Екатерина" работи по сключени договори с НЗОК!

вход на болница света екатериан

3.7, 10 гласа

РАБОТИ ПО СЛЕДНИТЕ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

ОЩЕ Лечебни заведения В ОБЛАСТ София

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАВЕДЕНИЕТО

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

Клинични пътекиНовиниСпорт и туризъмОрганизацииСпециалистиЛайфстайлОбразованиеАптекиЛюбопитноИсторияИнтервютаСпортСоциални грижи