Начало Справочник Здравни заведения Област София София град Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Софиямед" ООД

Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Софиямед" ООД, гр. София

Област София

Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Софиямед" ООД, гр. София - изображение

Населено място: Област София, София град

Адрес: гр. София, бул. "Г. М. Димитров" № 16

Телефон: 0700 89089; 02 4650000; 0895 555444

E-mail: hospitalsofiamed@bulpharma.bg

Сайт: http://www.hospitalsofiamed.bg

Още информация:


Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Софиямед" е болничен комплекс, състоящ се от Блок 1, блок 2 и ДКЦ "Софиямед". Лечебното заведение разполага със стационарен блок с 584 легла, разпределени в стаи със собствен санитарен възел, кабелна телевизия и интернет. Болницата е оборудвана с последно поколение медицинска апаратура и разполага с отлична материална база и оборудване, позволяващи осъществяване на:

 • Висококачествена образна диагностика (ехография, ехокардиография, компютърна томография, ангиография, ядрено-магнитен резонанс и др.;
 • Лабораторни, микробиологични, вирусологични, имунологични, алергологични и морфологични изследвания;
 • Ендоскопски диагностични и лечебни процедури;
 • Рехабилитационни програми и физикална терапия;
 • Електронна администрация на здравния процес, която пести време и гарантира коректност на всички данни за състоянието на пациента.

В УМБАЛ "Софиямед" практикуват водещи специалисти и професионално избрани медицински екипи от различни специалности, структурирани в следните клиники и отделения:

1. Хирургия - на разположение на клиниката са 3 операционни зали, които са оборудвани със съвременна апаратура. Тук се извършват хирургични интервенции на широк спектър от заболявания на надбъбречната и щитовидната жлеза, на гастро - интестиналната система, ретроперитонеалното пространство и други операции, които изискват отстраняване на част или цял орган, поставяне на импланти, намеса на един и повече органи на един етап, едновременна намеса върху орган или органи от две области /кухини /остър хирургичен корем, заболявания изискващи високоспециализирани оперативни процедури. В клиниката се извършват и операции поради онкологични заболявания на млечната, коремната и щитовидната жлеза;
2. Кардиология и инвазивна кардиология - тук се извършват следните интервенционални процедури и специализирани изследвания: вентрикулография, балонна митрална валвулопластика, селективна коронарна ангиография, локална тромболиза при белодробен тромбоемболизъм, имплантиране на постоянни пейсмейкъри, дилатация на коронарни артерии и имплантиране на стентове, трансторакална ехокардиография, дуплекс - сонография на периферни съдове, електрокардиография и др.;
3. Вътрешни болести - тук се извършва диагностика и лечение на всички заболявания в областта на вътрешните болести, гастроентерологията и хепатологията;
4. Гастроентерология - в отделението се извършват следните манипулации:

 • Колоноскопия;
 • Ехография на коремни органи;
 • Вадене на камъни от жлъчни пътища;
 • Гастроскопия;
 • Ендоскопска хемостаза;
 • Поставяне на перкутанни чернодробни дренажи;
 • Насочени и слепи чернодробни биопсии;
 • Поставяне на стентове на жлъчни пътища и хранопровод;
 • Лигиране на хемороиди;
 • Лигиране на варици на хранопровода;
 • Полипектомия на полипи в дебело черво, стомах, хранопровод;
 • Контрастна ехография на коремни органи;
 • Дренаж и евакуиране на чернодробни абсцеси, поставяне на гастростоми при пациенти за изкуствено хранене;
 • Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография.

В гастроентерологично отделение се извършва амбулаторна и болнична помощ на всички гастроентерологични заболявания;
5. Неврохирургия - в клиниката се извършват операции при травми и заболявания на гръбначния стълб, на периферната и централна нервна система, заболявания на съдовете на мозъка - аневризми и малформации, травматични увреждания на нервната система, безкръвни операции при дискови хернии и др.;
6. Ендокринология - в клиниката се диагностицират и лекуват всички заболявания като захарен диабет, метаболитен синдром, болести на щитовидната жлеза др.;
7. Ортопедия и травматология - тук се лекуват консервативно и оперативно всички заболявания на опорно - двигателния апарат;
8. Неврология - в клиниката се лекуват всички заболявания в областта на неврологията - мозъчни тумори, хеморагичен и исхемичен мозъчен инсулт, вестибуларни нарушения, имуновъзпалителни заболявания, автоимунни заболявания, възпалителни заболявания на периферната и централната нервна система и др.;
9. Урология - в отделението се извършват диагностични и лечебни методи като ендоскопски методи на изследване, пълен обем от операции при заболявания на уретера, простатната жлеза, бъбрека, пикочния мехур и др., рентгенови и ултразвукови методи на изследване и т.н.;
10. Съдова хирургия - в отделението се извършват всички съдово хирургични интервенции, както и ендоваскуларни процедури;
11. Ревматология - тук се лекуват всички заболявания в областта на ревматологията;
12. Акушерство и гинекология - в отделението се извършват гинекологични прегледи, водят се раждания, наблюдават се бременни, лекуват се рискови новородени в Неонатологично отделение, извършват се лапароскопски методи за премахване на матката, провеждат се операции за лечение на кисти, стерилитет, миоми, извънматочна бременност, тежки възпалителни заболявания на половите органи и др.;
13. Медицинска онкология - в отделението се лекуват солидни тумори - на глава, шия, на дебелото черво, на женската и мъжката полова система, на млечната жлеза, на панкреаса и др. Екипът от специалисти полага специални грижи за пациентите си, за да се чувстват комфортно и с минимален психически стрес;
14. УНГ болести - тук се извършва консервативно и оперативно лечение на всички заболявания на ушно-носно-гърлените болести;
15. Анестезиология и интензивно лечение - отделението осигурява прилагането на анестезии при всички интервенции, извършвани в болницата, интензивно следоперативно лечение и грижи;
16. Спешно отделение - тук се приемат за консултация и диагностика спешно болни пациенти;
17. Хирургия на ръка и реконструктивна хирургия - това отделение е част от клиниката по Ортопедия и травматология на болницата, оборудвано е със съвременна и модерна апаратура, която дава възможност да се предоставя качествено лечение на всеки пациент, потърсил помощ;
18. Клинична хематология;
19. Артроскопска травматология;
20. Клинична патология - в отделението са обособени:

 • Цитологична лаборатория;
 • Хистотека;
 • Хистологична лаборатория;
 • Секционна зала.

Тук се извършват инструментални и хистологични биопсии.

В Диагностично - консултативния център на болницата функционират следните кабинети:

 • Неврохирургия;
 • Вътрешни болести;
 • Очни болести;
 • Кардиология;
 • Нефрология;
 • Неврология;
 • Артроскопска хирургия;
 • Ортопедия и травматология;
 • Детска неврология;
 • Детска кардиология;
 • Детска ендокринология;
 • Детски болести;
 • Детска хирургия;
 • Вътрешни болести;
 • Урология;
 • Неонатология;
 • Акушеро - гинекология;
 • Хирургия;
 • Анестезиология и реанимация;
 • Гастроентерология;
 • Клинична алергология;
 • УНГ;
 • Гръдна хирургия;
 • Физиотерапия и рехабилитация;
 • Пневмология и фтизиатрия;
 • Хирургия на ръка;
 • Психиатрия;
 • Кожни и венерически заболявания.

ДКЦ "Софиямед" има на разположение и следните лаборатории:

1. Клинична лаборатория - в лабораторията се извършва широка гама от изследвания:

 • Цитологични и хематологични;
 • Туморни маркери и хормони;
 • Гликирани белтъци;
 • Сърдечни маркери;
 • Имунологични;
 • Клинико - химични ензими, субстрати, микроелементи и др.;
 • Функционални тестове;
 • Кръвно - газов анализ;
 • Витамини;
 • Фибринолиза и кръвосъсирване;
 • Урина и телесни течности.

2. Вирусология - в лабораторията се извършва молекулярна и серологична идентификация на патогенни микроорганизми;
3. Микробиология;
4. Трансфузионна хематология - тук се извършва имунохематологична диагностика, чрез която се определя кръвногруповата характеристика на кръвта;
5. Клинична патология - тук се анализират и изработват хистологични и цитологични препарати като пункции на млечна жлеза, цитологични препарати на маточната шийка, плеврални пункции и др.;
6. Звено по образна диагностика - благодарение на модерната и съвременна апаратура, в звеното се извършва широка гама от ултразвукова диагностика, компютърна томография, рентгенови графии, ехографии, Ядрено магнитен резонанс, мамография.

В ДКЦ има обособено и звено по Физиотерапия и рехабилитация, в което се прилагат всички методи на рехабилитация и физиотерапия и това допринася за възстановяване, подобряване и поддържане на добра физическа сила у всеки пациент. Тук се прилагат различни терапии, масажи, специализирани кинезитерапевтични дейности, електролечение, антицелулитни процедури, дихателни рехабилитации и др.

Екипът от висококвалифицирани специалисти в УМБАЛ "Софиямед" си партнира успешно с професионалисти от други български и държавни болници.
Лечебното заведение разполага с неотложна медицинска и спешна помощ, осигурява 24-часово изпълнение на лечебната дейност и притежава собствен паркинг.

Целият болничен комплекс "Софиямед" имат сключен договор с НЗОК.

3.6, 9 гласа

ОЩЕ Лечебни заведения В ОБЛАСТ София

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАВЕДЕНИЕТО

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

СпециалистиНовини