Начало Справочник Здравни заведения Област София София град ДКЦ Фокус-5

ДКЦ "Фокус-5", гр. София

Област София

ДКЦ "Фокус-5", гр. София - изображение

Населено място: Област София, София град

Адрес: гр. София, ул. "Христо Станчев" № 15; ул. "Урвич" № 13А - център по Ревматология

Телефон: 02 9581230; 0879 930525; 02 9515370

E-mail: fokus5@abv.bg

Сайт: http://www.fokus-5.com/

Още информация:

 

Имаме удоволствието да Ви представим единственият по рода си Център по Ревматология в България.

Услуги:

 • Високоспециализирана медицинска дейност;

 • Прегледи, лечение и консултации по ревматология, неврология и др. от водещи специалисти, както по НЗОК така и свободен прием;

 • Трудово-лекарска ескпертиза;

 • Измерване на костна плътност на цяло тяло;

 • Термография;

 • Съвременна апаратура;

 • Пълна компютъризация и съхранение на данни.

 

Центърът по Ревматология предлага консултации и лечение в доболничната помощ от висококвалифицирани специалисти в областите:

 • Ревматология;

 • Неврология;

 • Ортопедия;

 • Физиотерапия и рехабилитация;

 • Остеодензитометрия на цяло тяло за костна плътност;

 • ЛКК – обща и специализирана;

 • Вегетология и капиляроскопия;

 • Ехография на стави;

 • Термография на цяло тяло и прицелни проекции.

 

Услуги:

 • Прегледи, лечение и консултации на артрити, артрози, остеопороза, колагенози, подагра и други кристални артропатии, мекотъканен ревматизъм и др., диспансеризация при определени заболявания.
 • Манипулации – ставни и периставни апликации, синовиортрези, лаваж на стави, регионерен блог с Дилзем при алгодистрофии, перидурални и перивертебрални блокади, пулсни терапии с кортикостероиди, имуносупресори и биологично активни редства, кожно–мускулни, синовиални и ставни биопсии, ставна ехогрфия, остеодензитометрия, термография, капиляроскопия.
 • Медико-лабораторни изследвания.

 

Обща и специализирана ЛКК за осъществяване на трудово–експертна оценка и дейност свързана с :

 • Издаване на болничен лист;

 • Експертни решения за временна и постоянна трудова нетрудоспособност;

 • Лекарствени протоколи;

 • Протоколи за помощни средства;

 • Медицински свидетелства;

 • Медицински становища и заключения за явяване пред ТЕЛК и НЕЛК.

 

Ние сме елитът на българската ревматология. Към центъра работят и изявени специалисти от други области:

 • Проф. Рашо Рашков, д.м.н. – Ръководител на Клиниката по Ревматология. Републикански консултант по ревматология. Възпитаник на проф. Менкес – болница "Cochin" – Paris, France.

 • Проф. Румен Стоилов, д.м.н. – Председател на Асоциацията на Българските ревматолози към БЛС. Главен ескперт към НЗОК.

 • Проф. Златимир Коларов, д.м.н. – Главен експерт към БЛС и Научен секретар на сп. "Ревматология".

 • Проф. Йордан Шейтанов, д.м.н. - Водещ консултант по ревматология. Член към Дружеството по ревматология.

 • Доц. Венета Пейчева, к.м.н. – завеждащ "Следдипломна квалификация" на катедра "Вътрешни болести" към МУ - гр. София; завеждащ "Лаборатория за изследване на синовиална течност". Специализира "Имунология" в болница "Cochin" – Paris, France.

 • Д-р Симеон Монов – главен асистент по ревматология. Специализира "Вътрешни болести" и "Ревматология". Секретар на Българското дружество по ревматология.

 • Д-р Иван Шейтанов – главен асистент по ревматология. Специализира "Ставна ехография" в Клиника по ревматология – гр. София.

 • Д-р Камелия Гърбева – "Вътрешни болести" и "Ревматология". Специализира "Вътрешни болести" и "Ревматология". Възпитаник на Клиника по ревматология – гр. София.

 • Д-р Ренета Димитрова - "Вътрешни болести" и "Ревматология". Специализира "Вътрешни болести" и "Ревматология". Възпитаник на Клиника по ревматология – гр. София.

 • Д-р Калин Димитров - "Вътрешни болести" и "Ревматология". Специализира "Вътрешни болести" и "Ревматология". Възпитаник на Клиника по ревматология – гр. София.

 • Д-р Пенка Бекярова - "Вътрешни болести" и "Ревматология". Специализира "Вътрешни болести" и "Ревматология". Специализира в институт "Хейнола" – Финландия.

 • Д-р Георги Кътев - "Вътрешни болести" и "Ревматология". Специализира "Вътрешни болести" и "Ревматология".

 • Д-р Мадлен Николова - "Вътрешни болести" и "Ревматология"я. Специализира "Вътрешни болести" и "Ревматология". Възпитаник на Клиника по ревматология – гр. София.

 • Д-р Димитрие Болевич - "Вътрешни болести" и "Ревматология". Специализира "Вътрешни болести" и "Ревматология". Възпитаник на Клиника по ревматология – гр. София.

 • Д-р Цветанка Петранова - главен асистент по ревматология. Специализира "Вътрешни болести" и "Ревматология". Спезиализира "Ставна ехография" в Клиника по ревматология – гр.София.

 • Д-р Валентина Решкова - "Вътрешни болести" и "Ревматология". Специализира "Вътрешни болести" и "Ревматология". Възпитаник на Клиника по ревматология – гр. София. Долориметрия.

 • Доц. Виолета Дачева, к.м.н. - "Вътрешни болести" и "Ревматология". Специализира "Вътрешни болести",  "Ревматология" и "Нефрология".

 • Д-р Владимира Бояджиева - специализант в Клиника по ревматология - ср.София

 • Д-р Рада Ганчева - специализант в Клиника по ревматология – гр. София.

 • Д-р Иванка Пачолова – "Неврология". Изтъкнат дългогодишен специалист. Възпитаник на МУ – гр. Варна.

 • Доц. Златка Стойнева, к.м.н. – "Вегетология" и "Капиляроскопия".

 • Доц. Людмил Симеонов к.м.н. – "Ортопедия и травматология". Началник отделение по хирургия на ръка, реплантация и микрохирургия към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

 • Доц. Пламен Кинов, к.м.н. – "Ортопедия и травматология". Завеждащ сектор "Ендопротезиране" в Клиниката по ортопедия и травматология към УМБАЛ "Царица Йоана – ИСУЛ", гр. София.

 • Д-р Атанас Андреев – "Ортопедия и травматология". Ендопротезиране и артроскопии. Специализира в Атланта – САЩ.

 • Доц. Красимир Янев, к.м.н. – "Урология". Завеждащ направление "Операционен блок" при Клиника по Урология към УБМАЛ "Александровска".

 • Проф. Георги Тодоров, д.м.н. – "Хирургия". Началник на Университетската клиника по хирургически болести към Александровска болница - Втора хирургия.

 • Д-р Диана Людиева – "Физиотерапия и рехабилитация". Кинезитерапия, акопунктура и акопресура.

 

Кабинети по договор с НЗОК – необходимо е предварително записване.

 1. Д-р Симеон Монов – ревматолог.

 2. Д-р Камелия Гърбева - ревматолог.

 3. Д-р Ренета Димитрова - ревматолог.

 4. Д-р Калин Димитров - ревматолог.

 5. Д-р Пенка Бекярова - ревматолог.

 6. Д-р Георги Кътев - ревматолог.

 7. Доц.Виолета Дачева, к.м.н. - ревматолог.

 8. Д-р Мадлен Николова - ревматолог.

 9. Д-р Димитрие Болевич - ревматолог.

 10. Д-р Иванка Пачолова - невролог.

 

 

Свободен прием - необходимо е предварително записване.

 1. Проф. Рашо Рашков, д.м.н.

 2. Проф. Румен Стоилов, д.м.н.

 3. Проф. Златимир Коларов, д.м.н.

 4. Проф. Йордан Шейтанов, д.м.н.

 5. Доц. Венета Пейчева, к.м.н.

 6. Д-р Иван Шейтанов - главен асистент

 7. Д-р Цветанка Петранова - главен асистент

 8. Д-р Валентина Решкова - асистент.

 9. Доц. Златка Стойнева, к.м.н.

 10. Доц. Людмил Симеонов, к.м.н.

 11. Доц. Пламен Кинов, к.м.н.

 12. Проф. Георги Тодоров, д.м.н.

 

За контакти:

 • Център по Ревматология - гр. София , ул. "Урвич" № 13А

Тел.: 02 958 1230; факс: 02 958 2331; мобилен: 0879 930525.

 • Център за временна диагностика и лечение – гр. София, ул. "Христо Станчев" № 15 (партер)

Тел.: 0700 13303; факс: 02 951 5370; мобилен: 0876 0404034

 

Работи с предвателно записване на часове! Прегледите могат да се осъществят по НЗОК и на свободен прием!

 

https://spravochnik.framar.bg/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8/17197/%D0%B4-%D1%80-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B4-%D0%BC-
3.4, 17 гласа

ОЩЕ Лечебни заведения В ОБЛАСТ София

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАВЕДЕНИЕТО

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

НовиниСпециалистиСпорт и туризъмЛайфстайлОрганизацииОбразованиеАптекиЛюбопитноИсторияСпортИнтервютаСоциални грижи