Начало Справочник Здравни заведения Област София София град Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски" ЕАД

Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски" ЕАД, гр. София

Област София

Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски" ЕАД, гр. София - изображение

Населено място: Област София, София град

Адрес: гр. София, бул. "Акад. Иван Гешов" № 15

Телефон: 02 851 0814; 02 952 2018

E-mail: admin@rilski.com

Сайт: http://www.rilski.com

Още информация:

 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски" ЕАД /УМБАЛ/ се намира в гр. София и правоприемник на Държавна институтска болница "Св. Иван Рилски". Основната дейност на болницата е да извършва диагностика, профилактика, лечение и рехабилитация на всеки нуждаеш се, за да повиши качеството на живот на пациентите си. Лечебното заведение е от национално значение, защото в годините успява да се наложи и утвърди като лидер във високотехнологичната практика и диагностика в България.
Висококвалифицираният персонал на болницата се състои от 175 лекари, от които 37 асистенти, 12 доценти, 14 професори, а медицинските специалисти са 224. Лечебното заведение разполага с 395 болнични легла, които са разпределени по 1,2 и 3 в стая. Всяка стая има достъп до интернет, кабелна телевизия, телефон, филми по избор, а към леглата има инсталирана енергоефективна компютърна информационно - комуникационна система "Smart module", която позволява на пациента дори да си закупи списание или вестник по избор, да използва скайп и др.

УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД е единствената болница в България, която получава 2 международни награди за качество - "International Diamond Prize for Excellence in Quality" на Европейското общество за изследване на качеството - ESQR за 2012 г. и International Europe Award For Quality - New Millennium Award на Trade Leaders’ Club и Editorial Ofice за 2011 г.

В Структурата на болницата влизат:

I. Консултативно - диагностичен блок, в който се помещават слените кабинети:

 • Кардиология;
 • Неврология с ЕЕГ;
 • Очен кабинет;
 • Пулмология;
 • Урология;
 • Хирургия.

II. Клиники с легла:

1. Ревматология - това е най - голямата клиника по ревматология в страната. Тук се прилагат всички консервативни и съвременни методи на локално и системно лечение на ревматичните заболявания. Тук се обучават ревматолози от цялата страна. Клиниката има на разположение стационар със 75 легла. Началник е Д-р Рашко Рашков;
2. Нервни болести - клиниката е самостоятелно звено на територията на болницата. Тук се диагностицират и лекуват голяма част от неврологичните заболявания. На разположение са 20 болнични легла и специализирана лаборатория. Началник на клиниката е Проф. д-р Пенко Шотеков, д.м.н;
3. Неврохирургия - тук се извършват оперативни интервенции с голяма и много голяма сложност в областта на неврохирургията: имплантиране на мозъчни клапи, оперативно лечение на епилепсия, микроневрохирургия, дискови импланти и спинални стабилизации, неврохирургично лечение на болкови синдроми, КТ - базирани стереотаксични интервенции, ендоваскуларно лечение на съдови заболявания на мозъка и др. това е най - голямата клиника по неврохирургия в България. Тя разполага със 70 легла и изключителни съвременна апаратура. Началник на клиниката е Проф. д-р Марин Маринов, д.м.н.;
4. Гастроентерология - Тук се извършва диагностика и лечение на всички заболявания на стомаха, жлъчния мехур, хранопровода, тънките и дебелите черва, панкреаса. Началник на клиниката е Проф. Людмила Матева;
5. Нефрология - тук се диагностицират и лекуват най - тежките бъбречни заболявания. Началник на клиниката е Доц. д-р Ненчо Ненчев, дм.;
6. Професионални заболявания - тук се осъществява диагностика, експертиза и лечение на професионални болести - интоксикации с тежки метали, професионалните болести на централната и периферната нервна система, алергични болести на белите дробове и др. Клиниката участва в международни научни проекти и в изготвянето на подзаконови и законови нормативни актове към Министерство на здравеопазването. Началник на клиниката е Проф. д-р Таня Кунева, дм.;
7. Хематология и онкология - клиниката е създадена през 2014 година. Тук пациентите с онкологични и хематологични заболявания получават комплексни грижи. Благодарение на съвременните апарати за лъчелечение, образна диагностика и клинична лаборатория, диагностицирането и лечението са по - прецизни. Началник на клиниката е Проф. д-р Дончо Байчев Пейчев.

III. Отделения без легла:

1. Образна диагностика - отделението разполага с модерна и съвременна апаратура и е единственото специализирано за неврорентгенология в страната. Началник отделение е Д-р Марин Пенков;
2. Нуклеарна медицина - отделението има над 35 години опит в прилагането на терапевтични и диагностични методи в медицинската практика. Началник отделение е Д-р Йордан Палашев.

IV. Отделения с легла:

1. Анестезиология и интензивно лечение - Тук се извършва диагностично - лечебен процес по Интензивно лечение и Анестезиология. ОАИЛ осигурява денонощна спешна и планова анестезиологична помощ на всички болни от оперативните отделения. Началник отделение е Д-р Стефан Джендов;
2. Физикална и рехабилитационна медицина - тук се извършва широка гама от физиотерапевтични и кинезитерапевтични процедури:

 • Високо, средно и ниско честотна терапия;
 • Електростимулации;
 • Кинезитерапия;
 • Ултразвукова терапия;
 • Лазерпунктура, лазертерапия;
 • Механотерапия;
 • Лечебен масаж;
 • Терапия с ултравиолетови, инфрачервени и видими лъчи;
 • Магнитотерапия;
 • Екстензионна терапия.

На разположение са 20 легла и съвременна апаратура. Началник отделение е Д-р Стоянка Улевинова, дм.;
3. Лъчелечение с център по радиохирургия - отделението разполага с високотехнологична апаратура и отличен линеен ускорител True beam STX. Това дава възможност да се провеждат съвременни техники на лечение:

 • Образно направлявано лъчелечение;
 • Модулирано по интензитет лъчелечение;
 • Стерео тактична радиохирургия - SRS и стерео тактично лъчелечение - SBRT;
 • Модулирано, ротационно лъчелечение;
 • Обемно лъчелечение.

Началник на отделението е Д-р Илиана Колева;
4. Хирургия - отделението е създадено през 2015 година и основната му дейност е лапароскопска и миниинвазивна диагностика и лечение. На разположение са 13 болнични легла и всички ресурси за диагностициране и лечение на за заболявания на млечната жлеза, ретроперитонеалното пространство, всички коремни органи, ануса, около аналното пространство и седалището. Началник отделение е Д-р Веселин Люцканов, д.м.

V. Клинико - диагностични структури:

1. Клинична лаборатория - тук се извършват следните изследвания:

 • Електролити;
 • Пълна кръвна картина с 22 показателя;
 • Уринни изследвания;
 • Специфични белтъци и маркери на възпалението;
 • Кръвно - газов анализ;
 • Липиден профил, ензими и субстрати;
 • Кардиологични маркери;
 • Токсични метаболити и олигоелементи;
 • Хепатитни маркери;
 • Изследвания при порфирии;
 • Туморни маркери, хормони, метаболитни маркери и лекарства;
 • Тест за бременност;
 • Вирусологични маркери;
 • Хемостазни изследвания;
 • Тест за окултно кървене.

Използват се игли и епруветки за еднократна употреба и това гарантира безопасността на пациентите. Началник на отделението е Д-р Ирена Иванова;
2. Клинична имунология - благодарение на модерната апаратура, с която разполага лабораторията, тук се извършва определяне на хуморален и клетъчен имунитет. Тук се обучават студенти по медицина, ревматология, онкология, клинична имунология и гастроентерология. Началник лаборатория е Доц. д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, д.м.н.;
3. Медицинска генетика;
4. Клинична патология - на функционален принцип работят заедно Лаборатория по гастроинтестинална и хепатопатология и лаборатория по невропатология. В двете лаборатории се изследват средно 2500 биопсии на година.

В структурата на УМБАЛ "Св. Иван Рилски" влиза и Диагностично - консултативен център, който е самостоятелно звено. На разположение са следните кабинети:

 • Детска неврология;
 • Хирургия;
 • Неврология ЕЕГ;
 • Неврология ЕМГ;
 • Доплерова сонография;
 • Кардиология;
 • Неврохирургия;
 • Ортопедия;
 • Пулмология;
 • Инфекциозни болести;
 • Урология;
 • Нефрология;
 • Паразитология;
 • Медицинска онкология;
 • Офталмология;
 • Гастроентерология;
 • УНГ кабинет;
 • Клинична хематология.

В Диагностично - консултативен център "Св. Иван Рилски" се извършват:

 • Клинико - лабораторни изследвания;
 • Образна диагностика - ядрено - магнитен резонанс, рентгенология и компютърна томография;
 • Физиотерапия.

Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски" извършва и учебна и научно - приложна дейност в областта на медицината. Това дава възможност на медицинската наука и българското медицинско образование да достигнат равнище, което съответства на европейските норми и стандарти.

УМБАЛ "Св. Иван Рилски" работи по сключени договори с НЗОК.

3.5, 15 гласа

РАБОТИ ПО СЛЕДНИТЕ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

ОЩЕ Лечебни заведения В ОБЛАСТ София

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАВЕДЕНИЕТО

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

Клинични пътекиНовиниСпециалистиИнтервютаСнимки