Начало Справочник Клинични пътеки КП № 139

КП № 139 ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА ПРИ УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

КП №139

КП № 139 ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА ПРИ УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

Минимален болничен престой - 2 дена

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Увреждания на лицевия нерв
Включва: увреждания на 7-я черепномозъчен нерв
G51.0 Парализа на Bell
Лицева парализа
G51.1 Възпаление на ganglion geniculi
Не включва: постхерпетично възпаление на ganglion geniculi (B02.2)
G51.2 Синдром на Melkersson
Синдром на Melkersson-Rosenthal

Увреждания на други черепномозъчни нерви
Не включва: увреждания:
• на слуховия (8-я) нерв (H93.3)
• на зрителния (2-я) нерв(H46, H47.0)
• паралитично късогледство, дължашо се на увреждане на нерв (H49.0–H49.2)
G52.0 Увреждания на обонятелния нерв
Увреждания на 1-я черепномозъчен нерв
G52.1 Увреждания на n. Glossopharingeus
Увреждания на 9-я черепномозъчен нерв
Глософарингеална невралгия
G52.2 Увреждания на n. vagus
Увреждания на пневмогастралния (10-я) нерв
G52.3 Увреждания на подезичния нерв
Увреждания на 12-я черепномозъчен нерв
G52.7 Множествени увреждания на черепномозъчните нерви
Краниален полиневрит
G52.8 Увреждания на други уточнени черепномозъчни нерви
G52.9 Увреждане на черепномозъчните нерви, неуточнено

Отосклероза
Включва: отоспонгиоза
H80.2 Кохлеарна, отосклероза
Отосклероза, засягаща:
• капсулата на лабиринта
• овалното прозорче
H80.9 Отосклероза, неуточнена
H82* Вестибуларни синдроми при болести, класифицирани другаде

Други болести на вътрешното ухо
H83.1 Лабиринтна фистула
H83.2 Лабиринтна дисфункция
Повишена чувствителност
Хипофункция
Загуба на функции
на лабиринта
H83.3 Шумови ефекти на вътрешното ухо
Акустична травма
Загуба на слуха от шумово въздействие
H83.8 Други уточнени болести на вътрешното ухо
H83.9 Болест на вътрешното ухо, неуточнена

Глухота, свързана с нарушение в  провеждането на звука (кондуктивна)  и невросензорна загуба на слуха
Включва: вродена глухота
Не включва: мутизъм, НКД (Н91.3)
глухота БДУ (Н91.9)
загуба на слуха:
• БДУ(Н91.9)
• предизвикана от шум (Н83.3)
• ототоксична (Н91.0)
• внезапна (идиопатична) (Н91.2)
H90.0 Двустранна кондуктивна (проводна) загуба на слуха
H90.1 Едностранна звукопроводна загуба на слуха с нормален слух на другото ухо
H90.2 Звукопроводна загуба на слуха, неуточнена
Глухота, свързана с нарушение в провеждането на звука, БДУ
H90.3 Двустранна невросензорна загуба на слуха
H90.4 Едностранна невросензорна загуба на слуха с нормален слух на другото ухо
H90.5 Невросензорна загуба на слуха, неуточнена
Вродена глухота БДУ
Намаление на слуха:
• централно БДУ
• неврогенно БДУ
• перцептивно БДУ
• сензорно БДУ
Невросензорна глухота БДУ
H90.6 Смесена звукопроводна и невросензорна глухота - двустранна
H90.7 Смесена звукопроводна и невросензорна глухота - едностранна, с нормален слух на другото ухо
H90.8 Смесена звукопроводна и невросензорна глухота, неуточнена

Друга загуба на слуха
Не включва: аномалии на слуховото възприятие (Н93.2)
загуба на слуха, класифицирана в рубрика Н90.–
ушна кал (Н61.2)
загуба на слуха от въздействието  на шум (Н83.3)
психогенна глухота (F44.6)
преходна исхемична глухота (Н93.0)
H91.0 Ототоксична загуба на слуха
При необходимост от идентифициране на токсичния агент се използва допълнителен код за външна причина (клас XX).
H91.2 Внезапна идиопатична загуба на слуха
Внезапна загуба на слуха БДУ
H91.3 Глухонемота, некласифицирана другаде
H91.8 Други уточнени форми на глухота
H91.9 Загуба на слуха, неуточнена
Глухота:
БДУ
високочестотна
нискочестотна

Оталгия и отделяния от ухото
H92.0 Оталгия
H92.1 Оторея
Не включва: изтичане на гръбначномозъчна течност от ухото (G96.0)
H92.2 Оторагия (кръвотечение от ухото)
Не включва: травматична оторагия (кодът е според вида на травмата)

Други болести на ухото,  некласифицирани другаде
H93.0 Дегенеративни и съдови болести на ухото
Преходна исхемична глухота
Не включва: пресбиакузис (Н91.1)
H93.1 Шум в ушите (субективен)
H93.2 Други аномалии на слуховото възприятие
Нарушаване на слуховото възприятие
Диплакузис
Хиперакузис
Преходна смяна на слуховия праг
Не включва: слухови халюцинации (R44.0)
H93.3 Болести на слуховия нерв
Увреждане на 8-я черепномозъчен нерв
H93.8 Други уточнени болести на ухото
H93.9 Болест на ухото, неуточнена

Други увреждания на ухото при болести, класифицирани другаде
H94.8* Други уточнени увреждания на ухото при болести, класифицирани другаде

Увреждания на ухото и мастоидния израстък след медицински процедури, некласифицирани другаде
H95.0 Рецидивиращ холестеатом в кухината след мастоидектомия
H95.1 Други увреждания след мастоидектомия
Хронично възпаление на кухината след мастоидектомия
Гранулация на кухината след мастоидектомия
Мукозна киста на кухината след мастоидектомия
H95.8 Други увреждания на ухото и мастоидния израстък след медицински процедури
H95.9 Увреждане на ухото и мастоидния израстък след медицински процедури, неуточнено

Болести на слюнчените жлези
К11.7 Нарушения на слюнчената секреция
Хипоптиализъм
Птиализъм
Ксеростомия
Не включва: суха уста БДУ (R68.2)
К11.8 Други болести на слюнчените жлези
Доброкачествено лимфоепителиално увреждане на слюнчена жлеза
Болест на Mikulicz
Некротизираща сиалометаплазия
Сиалектазия на слюнчения канал
Стеноза на слюнчения канал
Стриктура на слюнчения канал
Не включва: синдром на Sjogren (М35.0)

Вродени аномалии на ухото, които причиняват увреждане на слуха
Не включва: вродена глухота (Н90.–)
Q16.3 Вродена аномалия на слуховите костици
Срастване на слуховите костици
Q16.4 Други вродени аномалии на средното ухо
Вродена аномалия на средното ухо БДУ
Q16.5 Вродена аномалия на вътрешното ухо
Аномалия на:
мембранозния лабиринт
Кортиевия орган

Нарушения на обонянието и вкусовата чувствителност
R43.0 Аносмия
R43.1 Паросмия
R43.2 Парагеузия
R43.8 Други и неуточнени нарушения на обонянието и вкусовата чувствителност
Съчетано нарушение на обонянието и вкуса

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ВЪНШНО УХО
**18.11 ОТОСКОПИЯ

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА НОСА
**21.21 РИНОСКОПИЯ

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ФАРИНКСА
**29.11 ФАРИНГОСКОПИЯ

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЛАРИНКС И ТРАХЕЯ
**31.42 ЛАРИНГОСКОПИЯ И ДРУГА ТРАХЕОСКОПИЯ

МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ
Изключва:
ангиография - 88.40-88.68
**87.03 КАТ НА ГЛАВА
КАТ - скениране на глава
**87.04 ДРУГА ТОМОГРАФИЯ НА ГЛАВА
**87.09 ДРУГО МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ
неконтрастно рентгеново изследване на:
аденоиди
ларинкс
назолакримален дуктус
назофаринкс
слюнчени жлезди
тиреоидна област
увула
Изключва:
рентгеново изследване на око - 95.14

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ
Изключва:
ангиография - 88.40-88.68
**87.15 КОНТРАСТНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СИНУС
**87.16 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ
рентгеново изследване на:
фронтална област
мандибула
максила
назални синуси
нос
орбита
супраорбитална област
симфиза на ментум
зигомаксиларен комплекс
**87.17 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕРЕП (РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СИНУСИ)
латерална проекция на череп
сагитална проекция на череп
тангенциална проекция на череп

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАК
**87.22 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НА ШИЙНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА
рентгенография по Колие на шийни прешлени

ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
**88.91 МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА МОЗЪК И МОЗЪЧЕН СТВОЛ
Изключва:
интраоперативно магнитно резонансно изображение – 88.96
магнитно резонансно изображение в реално време – 88.96

АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - НЕРВНА СИСТЕМА И СЕТИВНИ ОРГАНИ
Изключва:
изследване на ухо - 95.41-95.49
изследване на око  - 95.01-95.26
изброените процедури, когато са част от общо физическо изследване - 89.7
**89.12 НАЗАЛНО ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Риноманометрия  или акустична ринометрия
или
Назални провокациоинни проби при деца над 8 години

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
**90.33 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС – КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ
**90.53 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ – КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ
**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ – ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

ОБЕКТИВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ
Изключва:
такива с полисомнография – 89.17
**95.23 ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ
(евокирани потенциали на ухо)

ОБЕКТИВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ НА ОКО
Изключва:
такива с полисомнография – 89.17
**95.24 ЕЛЕКТРОНИСТАГМОГРАМА

НЕОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ СВЪРЗАНИ С ЧУВАНЕТО
**95.41 АУДИОМЕТРИЯ
5 - тонална аудиометрия по Békésy субективна аудиометрия
импедансна аудиометрия
рефлекторен отговор на стремето
тимпанограма
**95.42 КЛИНИЧЕН ТЕСТ НА СЛУХА
камертонов тест
тест с шепотна реч
**95.43 АУДИОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
Аудологична оценка чрез:
апарат на Bárány за шум
тест със закрити очи
отложена обратна връзка
маскиране
латерализация по Weber
**95.44 КЛИНИЧНИ ВЕСТИБУЛАРНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ
термичен тест на вестибуларна функция с отчитане нистагъм с електронистагмограф
**95.45 РОТАЦИОННИ ТЕСТОВЕ
стол на Barany с отчитане нистагъм с електронистагмограф
Експериментално изследване на вестибуларния анализатор /при липса на противопоказания/
**95.46 ДРУГИ СЛУХОВИ И ВЕСТИБУЛАРНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ
Отоневрологично изследване
Спонтанна вестибуларна симптоматика:
Нистагъм:
- спонтанен нистагъм,
- латентен нистагъм,
- позиционен нистагъм
Координационни проби:
- показалечна,
- носопоказалечна
Статокинетични проби:
- Ромберг,
- проба на Бабински-Вайл,
- степинг тест на Фукуда
Фистулна проба
Стабилография

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

*04.80 ИНЖЕКЦИЯ В ПЕРИФЕРЕН НЕРВ
в лицево-челюстната област

НЕОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ СВЪРЗАНИ С ЧУВАНЕТО
*95.48 НАГАЖДАНЕ НА ПОМОЩНО СЛУХОВО УСТРОЙСТВО
определяне на вида слухов апарат и насочване към комисия за изписване на такъв
Изключва:
имплантиране на електромагнитно слухово устройство - 20.95

ДРУГА НЕОПЕРАТИВНА ПРОМИВКА И ПОЧИСТВАНЕ
*96.59 Друга обработка на рана едновременно с антибиотична профилактика

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
Включва:
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие
*99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ
*99.19 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИ КОАГУЛАНТИ
*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
*99.75 ПРИЛАГАНЕ НА НЕВРОПРОТЕКТИВНО ВЕЩЕСТВО

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
Включва:
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие
*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК
*99.22 ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГИ АНТИ-ИНФЕКЦИОЗНИ МЕДИКАМЕНТИ
*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД
инжекция на кортизон

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени една терапевтична и три основни диагностични процедури, от които едната задължително е аудиометрия, а при лица под 18 годишна възраст евокирани потенциали, с изключение на заболяванията с МКБ кодове G52.–, К11.– и R43.–, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9КМ.  КТ или МРТ се провежда задължително в рамките на болничния престой.

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:
Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.
Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.
Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:
- трите имена и възрастта на пациента;
- датата на изследването;
- вида на изследването;
- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;
- подпис на лекаря, извършил изследването.
Фишът се прикрепва към ИЗ.
В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
Клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата на медицинската специалност "Ушно-носно-гърлени болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по "Ушно-носно-гърлени болести".
Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести”.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК и съгласно изискванията в медицинския стандарт.

Задължително звено/медицинска апаратура
1. Клиника/отделение по УНГ
2. Клинична лаборатория*
3. Аудиологичен кабинет – за структури по УНГ ІІ ниво съгласно изискванията на стандарт ”УНГ болести”
4. Образна диагностика (рентгенов апарат) – за структури по УНГ ІІ ниво съгласно изискванията на стандарт ”УНГ болести”
5. ОАИЛ/КАИЛ (за лица под 18 години)

*Забележка: В случаите, когато ЛЗБП не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на територията на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по УНГ болести.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК и съгласно изискванията в медицинския стандарт.

Задължително звено/медицинска апаратура
1. Апаратура за КАТ или МРТ, с осигурено обслужване на болницата 24 часа в денонощието, включително и при спешни състояния
2. Отделение (лаборатория) по клинична патология
3. Микробиологична лаборатория

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- двама лекари  със специалност по "УНГ болести" , един от които притежаващ сертификат за проведен курс по аудиология или отоневрология,
- лекар със специалност по образна диагностика за структурите по УНГ.
Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- двама лекари  със специалност по "УНГ болести" , един от които притежаващ сертификат за проведен курс по аудиология или отоневрология,
- лекар със специалност по детски болести;
- лекар със специалност по образна диагностика за структурите по УНГ.
- лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА:
4.1. За Доплерова сонография (невросонология) – лекар със специалност по нервни болести или друг специалист с допълнителна квалификация за извършване доплерова сонография, удостоверена чрез сертификат.
4.2. За извършване на отоневрологични изследвания – лекар със специалност по нервни болести и допълнителна квалификация по отоневрология, удостоверена чрез сертификат, или лекар със специалност по УНГ-болести с опит в областта на отоневрологията (опита се доказва чрез проведен курс по отоневрология).

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:
За да бъде хоспитализиран пациент по тази клинична пътека е необходимо наличието на комбинация от най-малко два от долуизброените спешни симптоми:
• внезапна глухота до 14 дни от появата й;
• кризи със световъртеж;
• изразен нистагъм документиран с нистагмография, при възможност;
• изявено нарушено равновесие с проява на нистагъм;
• внезапна загуба на обоняние до 14 дни от появата й.
• внезапна поява на шум до 14 дни от появата й.
• внезапно нарушение на функцията на черепно-мозъчен нерв

Високотехнологична диагностика и лечение при неясни състояния на ЛОР органите и симптоми на:
• внезапна загуба на обоняние след 14-ия ден от появата й;
• внезапна поява на шум след 14-ия ден от появата й;
• внезапно нарушение на функцията на черепно-мозъчен нерв след 14-ия ден от появата му.
Дейностите и услугите по тази КП се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
Прием и изготвяне на диагностично-терапевтичен план.
1. Оториноларингологичен преглед се извършва в момента на хоспитализацията на пациента.
2. Аудиограма/тимпанометрия - се извършва до 24 час от началото на хоспитализацията на пациента, при положение, че предварително не е направено това изследване от УНГ- специалист.
3. Биологичен материал (кръв) за медико-диагностични изследвания (при необходимост) се взема до 24 часа от хоспитализацията на пациента.
4. Допълнителни консултации (с кардиолог, невролог или др. специалист) се провеждат при необходимост в първите 24 – 48 часа от хоспитализацията на пациента.
5. Аудиологична или  отоневрологична оценка се извършва в рамките на болничния престой.
6. Рентгенография провежда при необходимост, в рамките на болничния престой.
7. Доплер-сонография се провежда при необходимост, в рамките на болничния престой.
8. КТ или МРТ се провежда задължително в рамките на болничния престой.
Диагностичният процес в болничното заведение включва:
1. Локализиране на болестния процес.
2. Поставяне на етиологична диагноза – инфекция, съдов инцидент, демиелинизация, неопластичен процес, травма, системно заболяване, токсично/ототоксично увреждане.
Важно за лечението е поставянето на етиологична диагноза. В много случаи етиологичното изясняване на оплакванията е невъзможно, защото някои от заболяванията на  вътрешното са идиопатични.

Здравни грижи.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Окончателната диагноза се поставя на базата на обективната симптоматика и резултатите от лабораторните и инструментални методи.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и поставяне на окончателна диагноза, въз основа на проведените медико-диагностични изследвания.
Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.
Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредбата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ - НЗОК № 7).

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването”.

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ - НЗОК № 7);
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПВА КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)
Глухотата е загуба на слуха, дължаща се на увреда на различните части на слуховия анализатор. При наличие на намаление на слуха, настъпило преди развитие на говора, се наблюдава невъзможност за развитие на речта и изоставане в нервнопсихичното развитие, поради нарушената възможност за комуникация и невъзприемане на слухова информация чрез слуховия анализатор. При частично намаление на слуха се наблюдават определени говорни дефекти, засягащи главно високочестотната област на речта. В различна степен се наблюдава социална изолация и изоставане при възприемането на училищния материал.
При намаление на слуха настъпило след развитие на говора се нарушава говора, в зависимост от степента на слуховото намаление. Говорът става замазан, аритмичен, адинамичен, амелодичен с неясна звукова картина, висок говорен дефект.

Рискови групи, при които може да се увреди слуха:
• деца, родени от родители с увреден слух;
• деца, родени от майки прекарали пренатални заболявания;
• деца, с перинатални и постнатални заболявания;
• пациенти прекарали инфекциозни заболявания – менингит, менингоенцефалит заушка, шарки и други;
• лекарства, увреждащи слуха;
• травми на черепа;
• неизвестни причини.

Диагностика и лечение
При извършване на необходимите диагностични процедури могат да се получат следните усложнения:
• увеличаване на шума в ушите;
• при общата упойка използвана при малките деца за обективното изследване на
слуха(виж. информирано съгласие на пациента за предстоящата анестезия).
Терапевтичното лечение при загуба на слуха понякога може да е свързано с някои неприятни странични ефекти от прилаганите лекарства и диагностичните процедури - обостряне на някои хронични заболявания (язва, гастрити, хемороиди, разширени вени), промени в кръвното налягане, промени на вътреочното налягане и др.
При установяване на трайно намаление на слуха може да се пристъпи към слухопротезиране или към кохлеарна имплантация.

Консервативното лечение при загуба на слуха понякога може да е свързано с някои неприятни странични ефекти от прилаганите лекарства и диагностичните процедури - обостряне на някои хронични заболявания (язва, гастрити, хемороиди, разширени вени), промени в кръвното налягане, промени на вътреочното налягане и др.
При установяване на трайно намаление на слуха може да се пристъпи към слухопротезиране или към кохлеарна имплантация.
Световъртежът и нарушеното равновесие са синдроми на различни заболявания. Някои от тези заболявания са доброкачествени и напълно лечими, но понякога може да се касае за сравниелно тежко и опасно страдание, поради което поставянето на своевременна и точна диагноза е от съществено значение.
Причина за равновесни разстройства могат да бъдат различни заболявания.
Остро настъпилите световъртежи и равновесни нарушения изискват незабавен преглед от Вашия общопрактикуащ лекар, който ще направи основни изследвания и ще Ви насочи към оториноларинголог. По преценка на специалиста ще бъдете насочени към болницата.
Отказът Ви от постъпване в болнично лечебно заведение крие риск от неточност в диагнозата и вземане на погрешно решение за лечение. Преди хоспитализацията ще получите копие от формуляра за информация за пациента. Можете да задавате въпросите си и да коментирате информацията с оториноларинголог.
Трябва да сте сигурен, че разбирате смисъла на предоставената Ви информация и сте осмислили необходимостта от извършване на съответните диагностични и лечебни процедури. Ще получите допълнителна информация преди извършване на всяко изследване. Ако сте съгласен, трябва да подпишете информираното съгласие, че разбирате съдържанието на документа и сте съгласен да бъдете приет в болницата и да бъдат извършени съответните процедури. Ако Вашето състояние е такова, че не позволява сам да вземете решение (при нарушено съзнание), в тези случаи информираното съгласие ще бъде подписано от членове на Вашето семейство.

4.2, 6 гласа

ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ РАБОТЕЩИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА КП № 139 ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА ПРИ УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

ЗаведенияФизиологияЛюбопитноЗдравни съветиЛеченияИсторияНовиниСнимкиСпециалистиНормативни актовеЛайфстайлОрганизацииХранене при...Социални грижиБотаникаСпортАлт. медицинаТестовеИзследванияЗдравни проблемиПсихологияИнтервютаАнкетиНаправления в медицината