Начало Справочник Клинични пътеки КП № 90.1

КП № 90.1 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ВЪЗПАЛИТЕЛНИ СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ

КП №90.1

КП № 90.1 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ВЪЗПАЛИТЕЛНИ СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ

Минимален болничен престой – 2 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

I00 Ревматизъм без данни за засягане на сърцето
Ревматичен артрит — остър или подостър

Перикардит при болести, класифицирани другаде
I32.8* Перикардит при други болести, класифицирани другаде
Перикардит (при):
• ревматоиден артрит

Ендокардит и увреждания на сърдечните клапи при болести, класифицирани другаде
Включва: увреждане на ендокарда при:
ревматоиден артрит (М05.3†)
Увреждания на митралната клапа при болести, класифицирани другаде
I39.1* Увреждания на аортната клапа при болести, класифицирани другаде
I39.2* Увреждания на трикуспидалната клапа при болести, класифицирани другаде
I39.3* Увреждания на пулмоналната клапа при болести, класифицирани другаде
I39.4* Увреждания на няколко клапи при болести, класифицирани другаде

Миокардит при болести, класифицирани другаде
I41.8* Миокардит при други болести, класифицирани другаде
Ревматоиден миокардит (М05.3†)
Саркоидозен миокардит (D86.8†)

Други увреждания на сърцето при болести, класифицирани другаде
Не включва: сърдечно-съдови нарушения БДУ при болести, класифицирани другаде (I98.—*)
I52.8 Други сърдечни увреждания при други болести, класифицирани другаде
Ревматоиден кардит (М05.3†)

Респираторни нарушения при болести, класифицирани другаде
J99.0* Ревматоидна болест на белия дроб (M05.1†)

Псориазис
L40.5† Артропатичен псориазис (M07.0—M07.3*, M09.0*)

Стафилококов артрит и полиартрит
M00.00 Множествена локализация
M00.01 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
M00.02 Мишница: раменна кост - лакътна става
M00.03 Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
M00.04 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
M00.05 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
M00.06 Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
M00.07 Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото      
M00.08 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Пневмококов артрит и полиартрит
М00.10 Множествена локализация
М00.11 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М00.12 Мишница: раменна кост - лакътна става
М00.13 Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М00.14 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М00.15 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М00.16 Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
М00.17 Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М00.18 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Други стрептококови артрити и полиартрити
М00.20 Множествена локализация
М00.21 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М00.22 Мишница: раменна кост - лакътна става
М00.23 Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М00.24 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М00.25 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М00.26 Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
М00.27 Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М00.28 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Артрити и полиартрити, предизвикани от други уточнени бактериални, агенти
М00.80 Множествена локализация
М00.81 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М00.82 Мишница: раменна кост - лакътна става
М00.83 Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М00.84 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М00.85 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М00.86 Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
М00.87 Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М00.88 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Менингококов артрит (А39.8†)
Не включва: постменингококов артрит (М03.0*)
М01.00* Множествена локализация
М01.01* Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М01.02* Мишница: раменна кост - лакътна става
М01.03* Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М01.04* Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М01.05* Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М01.06* Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
М01.07* Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М01.08* Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Артрит при Лаймска болест (А69.2†)
М01.20* Множествена локализация
М01.21* Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М01.22* Мишница: раменна кост - лакътна става
М01.23* Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М01.24* Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М01.25* Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М01.26* Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
М01.27* Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М01.28* Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Артрит при други бактериални болести, класифицирани другаде
Артрит при:
• лепра [болест на Hansen] (А30.—†)
• локализирана салмонелозна инфекция (А02.2†)
• тиф и паратиф (А01.—†)
• гонококов артрит (А54.4†)
М01.30* Множествена локализация
М01.31* Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М01.32* Мишница: раменна кост - лакътна става
М01.33* Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М01.34* Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М01.35* Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М01.36* Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
М01.37* Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М01.38* Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Артрит при рубеола (В06.8†)
М01.40* Множествена локализация
М01.41* Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М01.42* Мишница: раменна кост - лакътна става
М01.43* Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М01.44* Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М01.45* Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М01.46* Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
М01.47* Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М01.48* Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Артрит при други вирусни болести, класифицирани другаде
Артрит при:
• треска О’nyong-nyong (А92.1†)
• епидемичен паротит (В26.8†)
М01.50* Множествена локализация
М01.51* Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М01.52* Мишница: раменна кост - лакътна става
М01.53* Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М01.54* Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М01.55* Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М01.56* Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
М01.57* Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М01.58* Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Артрит при микози (В35-В49†)
М01.60* Множествена локализация
М01.61* Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М01.62* Мишница: раменна кост - лакътна става
М01.63* Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М01.64* Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М01.65* Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М01.66* Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
М01.67* Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М01.68* Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Артрит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде
М01.80* Множествена локализация
М01.81* Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М01.82* Мишница: раменна кост - лакътна става
М01.83* Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М01.84* Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М01.85* Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М01.86* Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
М01.87* Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М01.88* Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Артропатия след чревна анастомоза
М02.00 Множествена локализация
М02.01 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М02.02 Мишница: раменна кост - лакътна става
М02.03 Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М02.04 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М02.05 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М02.06 Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
М02.07 Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М02.08 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Постдизентерийна артропатия
М02.10 Множествена локализация
М02.11 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М02.12 Мишница: раменна кост - лакътна става
М02.13 Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М02.14 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М02.15 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М02.16 Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
М02.17 Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М02.18 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Синдром на Reiter-Leroy
М02.30 Множествена локализация
М02.31 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М02.32 Мишница: раменна кост - лакътна става
М02.33 Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М02.34 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М02.35 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М02.36 Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
М02.37 Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М02.38 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Постменингококов артрит (А39.8†)
Не включва: менингококов артрит (М01.0*)
М03.00* Множествена локализация
М03.01* Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М03.02* Мишница: раменна кост - лакътна става
М03.03* Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М03.04* Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М03.05* Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М03.06* Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
М03.07* Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М03.08* Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Други постинфекциозни артропатии при болести, класифицирани другаде
Постинфекциозна артропатия при:
• ентерит, предизвикан от Yersinia enterocolitica (А04.6†)
• вирусен хепатит (В15—В19†)
Не включва: вирусни артропатии (М01.4—М01.5*)
М03.20* Множествена локализация
М03.21* Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М03.22* Мишница: раменна кост - лакътна става
М03.23* Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М03.24* Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М03.25* Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М03.26* Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
М03.27* Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М03.28* Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Синдром на Felty
Ревматоиден артрит със спленомегалия и левкопения
M05.00 Множествена локализация
M05.01 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
M05.02 Мишница: раменна кост - лакътна става
M05.03 Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
M05.04 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
M05.05 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
M05.06 Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
M05.07 Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
M05.08 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Ревматоидна болест със засягане на белия дроб (J99.0*)
M05.10† Множествена локализация
M05.11† Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
M05.12† Мишница: раменна кост - лакътна става
M05.13† Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
M05.14† Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
M05.15† Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
M05.16† Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
M05.17† Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
M05.18† Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи
Ревматоиден(-на):
• кардит (I52.8*)
• ендокардит (I39.—*)
• миокардит (I41.8*)
• миопатия (G73.7*)
• перикардит (I32.8*)
• полиневропатия (G63.6*)
M05.30† Множествена локализация
M05.31† Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
M05.32† Мишница: раменна кост - лакътна става
M05.33† Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
M05.34† Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
M05.35† Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
M05.36† Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
M05.37† Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
M05.38† Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Други серопозитивни ревматоидни артрити
M05.80 Множествена локализация
M05.81 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
M05.82 Мишница: раменна кост - лакътна става
M05.83 Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
M05.84 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
M05.85 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
M05.86 Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
M05.87 Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
M05.88 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Серонегативен ревматоиден артрит
M06.00 Множествена локализация
M06.01 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
M06.02 Мишница: раменна кост - лакътна става
M06.03 Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
M06.04 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
M06.05 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
M06.06 Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
M06.07 Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
M06.08 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Болест на Still при възрастни
Не включва: Болест на Still БДУ (М08.2)
M06.10 Множествена локализация
M06.11 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
M06.12 Мишница: раменна кост - лакътна става
M06.13 Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
M06.14 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
M06.15 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
M06.16 Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
M06.17 Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
M06.18 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Дистална интерфалангеална псориатична артропатия (L40.5†)
М07.00* Множествена локализация
М07.04* Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М07.07* Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото

Инвалидизиращ артрит (L40.5†)
М07.10* Множествена локализация
М07.11* Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М07.12* Мишница: раменна кост - лакътна става
М07.13* Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М07.14* Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М07.15* Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М07.16* Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
М07.17* Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М07.18* Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Псориатичен спондилит (L40.5†)
М07.28* Други - гръбначен стълб

Други псориатични артропатии (L40.5†)
М07.30* Множествена локализация
М07.31* Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М07.32* Мишница: раменна кост - лакътна става
М07.33* Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М07.34* Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М07.35* Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М07.36* Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
М07.37* Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М07.38* Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Артропатия при болестта на Crohn [регионален ентерит] (К50.—†)
М07.40* Множествена локализация
М07.41* Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М07.42* Мишница: раменна кост - лакътна става
М07.43* Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М07.44* Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги -ставите между всички тези кости
М07.45* Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М07.46* Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
М07.47* Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М07.48* Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Артропатия при улцерозен колит (К51.—†)
М07.50* Множествена локализация
М07.51* Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М07.52* Мишница: раменна кост - лакътна става
М07.53* Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М07.54* Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М07.55* Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М07.56* Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
М07.57* Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М07.58* Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Други ентеропатични артропатии
М07.60* Множествена локализация
М07.61* Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М07.62* Мишница: раменна кост - лакътна става
М07.63* Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М07.64* Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М07.65* Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М07.66* Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
М07.67* Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М07.68* Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Хронична постревматична артропатия [Jaccoud]
M12.00 Множествена локализация
M12.01 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
M12.02 Мишница: раменна кост - лакътна става
M12.03 Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
M12.04 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
M12.05 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
M12.06 Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
M12.07 Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
M12.08 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Болест на Kaschin-Beck
M12.10 Множествена локализация
M12.11 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
M12.12 Мишница: раменна кост - лакътна става
M12.13 Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
M12.14 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
M12.15 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
M12.16 Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
M12.17 Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
M12.18 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Вилонодуларен синовит (пигментен)
M12.20 Множествена локализация
M12.21 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
M12.22 Мишница: раменна кост - лакътна става
M12.23 Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
M12.24 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
M12.25 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
M12.26 Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
M12.27 Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
M12.28 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Палиндромен ревматизъм
M12.30 Множествена локализация
M12.31 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
M12.32 Мишница: раменна кост - лакътна става
M12.33 Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
M12.34 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
M12.35 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
M12.36 Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
M12.37 Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
M12.38 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Интермитентна хидрартроза
M12.40 Множествена локализация
M12.41 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
M12.42 Мишница: раменна кост - лакътна става
M12.43 Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
M12.44 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
M12.45 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
M12.46 Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
M12.47 Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
M12.48 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Моноартрит, некласифициран другаде
M13.11 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
M13.12 Мишница: раменна кост - лакътна става
M13.13 Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
M13.14 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
M13.15 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
M13.16 Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
M13.17 Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
M13.18 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Други уточнени артрити
M13.80 Множествена локализация
M13.81 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
M13.82 Мишница: раменна кост - лакътна става
M13.83 Предмишница:  лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
M13.84 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
M13.85 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
M13.86 Колянна  област: голям пищял [тибиа] малък пищял [фибула] -  колянна става
M13.87 Глезенна става и стъпало: тарзални кости,  метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
M13.88 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Системни увреждания на съединителната тъкан при болести, класифицирани другаде
Не включва: артропатии при болести, класифицирани другаде (М14.—*)
М36.4* Артропатия при реакции на свръхчувствителност, класифицирани другаде
Артропатия при болестта на Schönlein-Henoch (D69.0†)

Анкилозиращ спондилит
Ревматоиден артрит на гръбначния стълб
Не включва: артропатия при синдрома на Reiter (М02.3)
ювенилен (анкилозиращ) спондилит (М08.1)
синдром на Behзet (M35.2)
М45.0 Множествено засягане на гръбначния стълб
М45.1 Окципито-атланто-аксисен отдел
М45.2 Шийна област
М45.3 Шийно-гръден отдел
М45.4 Гръден отдел
М45.5 ръднопоясен отдел
М45.6 Поясен отдел
М45.7 Пояснокръстен отдел
М45.8 Кръстен и кръстноопашен отдел

Ентезопатия на гръбначния стълб
Увреждане в инсерциите на лигаментите или мускулите на гръбначния стълб
М46.00 Множествено засягане на гръбначния стълб
М46.01 Окципито-атланто-аксисен отдел
М46.02 Шийна област
М46.03 Шийно-гръден отдел
М46.04 Гръден отдел
М46.05 Гръднопоясен отдел
М46.06 Поясен отдел
М46.07 Пояснокръстен отдел
М46.08 Кръстен и кръстноопашен отдел

Сакроилеит, некласифициран другаде
М46.18 Сакроилеит, некласифициран другаде - кръстен и кръстноопашен отдел

Други уточнени възпалителни спондилопатии
М46.80 Множествено засягане на гръбначния стълб
М46.81 Окципито-атланто-аксисен отдел
М46.82 Шийна област
М46.83 Шийно-гръден отдел
М46.84 Гръден отдел
М46.85 Гръднопоясен отдел
М46.86 Поясен отдел
М46.87 Пояснокръстен отдел
М46.88 ръстен и кръстноопашен отдел

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

АРТРОСКОПИЯ
**80.26 АРТРОСКОПИЯ НА КОЛЯНО

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СТАВНИ СТРУКТУРИ
**81.91 АРТРОЦЕНТЕЗА
аспирация от става
Изключва:
такава за:
артрография - 88.32
биопсия на ставна структура - 80.30-80.39
инжектиране на лекарство - 81.92

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАК
**87.21  КОНТРАСТНА МИЕЛОГРАФИЯ
**87.22  ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ШИЙНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА
**87.23  ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА
**87.24  ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛУМБОСАКРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА
сакрококцигеално рентгеново изследване

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ
**87.41 КАТ НА ГРЪДЕН КОШ

СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРАЙНИЦИ И ТАЗ
Изключва:
контрастна рентгенография на става - 88.32
**88.01 КАТ НА КОРЕМ
КАТ скениране на корем
Изключва:
КАТ скениране на бъбреци – 87.71

СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРАЙНИЦИ И ТАЗ
**88.21 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАМО И МИШНИЦА
**88.22 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛАКЪТ И ПРЕДМИШНИЦА
**88.23 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИТКА И ДЛАН
**88.24 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГОРЕН КРАЙНИК
**88.25 ПЕЛВИМЕТРИЯ
**88.26 ДРУГО СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТАЗ И ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА
**88.27 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЕДРО, КОЛЯНО И ПОДБЕДРИЦА
**88.28 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЛЕЗЕН И СТЪПАЛО

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ
**88.38 ДРУГА КАТ
скелет
Изключва:
КАТ скениране на:
корем - 88.01
глава - 87.03
бъбрек - 87.71
гръден кош - 87.41

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)
**88.72 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА СЪРЦЕ
eхокардиография(вкл. 2 D ЕхоКГ и Доплер)
интраваскуларен ултразвук на сърце
**88.74 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА
**88.77 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ПЕРИФЕРНА СЪДОВА СИСТЕМА
ултразвуково скениране на тромбоза на дълбоки вени
**88.79 ДРУГ ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК
Ултразвук на става

ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
**88.94 МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СКЕЛЕТНО МУСКУЛНА- СИСТЕМА

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС
**90.33 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
**90.53 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ - ДРУГО МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ - ХЕМОКУЛТУРА

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
Включва задължително извършване на целия комплекс от медико-диагностични изследвания:
биохимични изследвания - кр. захар, креатинин, ALAT, ASAT;
хематологични  изследвания /минимум/: хемоглобин, СУЕ, левкоцити, левкограма;

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
Включва задължително извършване на целия комплекс от медико-диагностични изследвания:
имунологични изследвания /минимум/: РФ /Waaler Rose/;

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ИЗПРАЖНЕНИЯ
**90.93 МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ ДОЛНИЯ ХРАНОСМИЛАТЕЛЕН ТРАКТ И ИЗПРАЖНЕНИЯ - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ СКЕЛЕТНО МУСКУЛНАТА СИСТЕМА И СТАВНА ТЕЧНОСТ
микроскопско изследване на:
кост лигамент
бурса мускул
хрущял синовиална мембрана
фасция сухожилие
**91.53 ДРУГО МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ СКЕЛЕТНО МУСКУЛНАТА СИСТЕМА И СТАВНА ТЕЧНОСТ - КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ
**91.59 ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ СКЕЛЕТНО МУСКУЛНАТА СИСТЕМА И СТАВНА ТЕЧНОСТ
Изследване на кристали в ставна течност

ДРУГО РАДИОИЗОТОПНО СКЕНИРАНЕ
**92.14 КОСТНО СКЕНИРАНЕ

**93.08 EЛЕКТРОНЕВРОМИОГРАФИЯ
Изключва:
ЕНМГ на око – 95.25
такава с полисомнография – 89.17
емг на уретерален сфинктер  - 89.23

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СТАВНИ СТРУКТУРИ
* 81.92 ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО В СТАВА ИЛИ ЛИГАМЕНТ

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА МУСКУЛ, СУХОЖИЛИЕ, ФАСЦИЯ И БУРСА
Изключва:
неоперативни:
манипулации 93.25-93.29
разтягане - 93.27-93.29
* 83.96 ИНЖЕКЦИЯ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО В БУРСА
* 83.97 ИНЖЕКЦИЯ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО В СУХОЖИЛИЕ

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО
Включва:
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие
*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД
      инжекция на кортизон
*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени две основни диагностични и една основна терапевтична процедура, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:
Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.
Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.
Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:
- трите имена и възрастта на пациента;
- датата на изследването;
- вида на изследването;
- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;
- подпис на лекаря, извършил изследването.
Фишът се прикрепва към ИЗ.
В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
Клиничната пътека се изпълнява в обхвата на медицинската специалност "Ревматология, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Ревматология", в обхвата на медицинската специалност "Вътрешни болести", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Вътрешни болести", в обхвата на медицинската специалност "Кардиология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Кардиология"
Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицинските стандарти „Ревматология”, „Вътрешни болести“ и „Кардиология“.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура
1. Клиника/отделение по ревматология
или
клиника/отделение по вътрешни болести
или
клиника/отделение по кардиология
2. Клинична лаборатория*
3. Отделение по образна диагностика – рентгенов апарат за скопия и графия; КТ или МРТ; ехограф, подходящ за изследване на стави
4. Апарат за ЕКГ
5. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

*Забележка: В случаите, когато ЛЗБП не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по ревматология.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура
1. Отделение/лаборатория по клинична патология
2. Апарат за двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия (ДХА)
3. Микробиологична лаборатория  - на територията на областта

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
- двама лекари с придобита специалност по ревматология, единият от които със сертификат за ехографско изследване на опорно-двигателния апарат
или
в клиника/отделение по вътрешни болести II ниво на компетентност – двама лекари с придобита специалност по ревматология, единият от които със сертификат за ехографско изследване на опорно-двигателния апарат. В клиника/отделение с III ниво на компетентност броят на специалистите е в съответствие с медицински стандарт „Ревматология“
или
в клиника/отделение/ легла по кардиология  II ниво на компетентност – двама лекари с придобита специалност по ревматология, единият от които със сертификат за ехографско изследване на опорно-двигателния апарат. В клиника/отделение с III ниво на компетентност броят на специалистите е в съответствие с медицински стандарт „Ревматология“
- лекар със специалност клинична лаборатория;
- лекар със специалност по образна диагностика.

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА:
4.1. Имунологична лаборатория – допуска се осигуряване на дейността чрез договор с друго лечебно заведение.
4.2. Радиоизотопна лаборатория – допуска се осигуряване на дейността чрез договор с друго лечебно заведение.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.
Диагностика и лечение;
1. остър моноартрит;
2. остър септичен артрит;
3. артрит с една от следните висцерални или системни прояви: плеврит, перикардит, пулмонит, кардит, васкулит,
4. болни с артрит с висцерално или системно засягане : серозит, васкулит, пулмонит, кардит
5. болни с артрит с възникнали усложнения, свързани със заболяването, провежданото лечение или външни фактори: инфекции, травми, левкопения, тромбоцитопения, остеопоротични фрактури на прешлен или ребро
6. повишена СУЕ над 25 мм, сутрешна скованост над 1 час, остър моноартрит, остър септичен артрит, перикардит, пулмонит, кардит, васкулит,
Диагностика и лечение на пациенти с възпалителни ставни заболявания при наличие на клинични данни и данни от медико-диагностични изследвания за:
1. полиартрит с висока активност – CRP с 50% над горната граница на нормата или СУЕ над 40 мм по Вестергрен или над 20 мм по Панченко и/или сутрешна скованост повече от три часа;
2. спленомегалия, хепатомегалия, лимфаденомегалия, фебрилитет.
3. болни с артрит, при които се изявяват болка и оток в нови стави или във вече засегнатите стави;
4. болни с артрит с висцерално или системно засягане: интоксикационен синдром, фебрилитет, или очно засягане;
5. болни с артрит с възникнали усложнения, свързани със заболяването, провежданото лечение или външни фактори:, медикаментозен хепатит, анемия;
6. артрит с плеврит, хепатоспленомегалия, полиаденопатия, фебрилитет.
4. Диагностично уточняване и определяне на терапевтично поведение на пациенти с възпалителни ставни заболявания в детска възраст, провеждащи амбулаторно лечение
5. Диагностично уточняване и определяне на терапевтично поведение на пациенти с артрит, подлежащи на лечение със следните болестопроменящи противоревматични средства: златни соли, сулфасалазин, D-пенициламин, имуносупресори и цитостатици, пулс-терапия.
Дейностите и услугите се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Биологичен материал за медико-диагностични изследвания при спешни индикации се взема до 6 час от постъпването, а в останалите случаи се взема до 24 час от постъпването. Медикаментозното лечение започва до 6 час от началото на хоспитализацията.
В случай на необходимост рентгенография се извършва до 24 час от началото на хоспитализацията.
Контролни клинико-лабораторни изследвания на патологично променени показатели се извършват задължително до края на хоспитализацията.
Медикаментозното лечение на артрита включва следните лекарствени групи:
• нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС);
• бавнодействащи (болестопроменящи) противоревматични лекарствени средства;
• кортикостероиди:
- за перорално приложение;
- за парентерално приложение;
• антибактериални, антивирусни и антимикотични средства;
• средства за локално приложение
- кортикостероиди с удължено действие;
- химически вещества;
- радиоизотопи;
- перкутанни средства.

Здравни грижи.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Окончателната диагноза се поставя, съобразно клиничната картина, рентгенографските промени и параклиничните отклонения и международно приетите критерии за съответното заболяване.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилизиране на състоянието (клинични/параклинични) и:
1. поставена окончателна диагноза;
2. овладяване на фебрилитета;
3. подобрение в общото състояние и подобрение на функционалния капацитет на засегнатите стави;
4. подобрение на показателите за биологична активност на заболяването.
5. корекция на отклоненията в клинико-лабораторните показатели;
6. приключване на пулстерапия и корекция на отклоненията в клинико-лабораторните показатели.
Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.
Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 39.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА
се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването”.

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (/НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ
Ревматоидният артрит е хронично възпалително заболяване на ставите. То има прогресиращ ход. Формира се млада агресивна възпалителна тъкан, която уврежда ставния хрущял и подлежащата кост. При неправилно лечение и несистемен контрол от страна на специалист-ревматолог се стига до увреждане на ставите и влошаване на тяхната функция. Заболяването се характеризира със ставна болка и оток, сутрешна скованост продължаваща повече от 30 минути и затруднение на движенията.
Вашата хоспитализация има за цел да Ви бъдат направени клинични, лабораторни и инструментални изследвания, да се определят стадият и активността на заболяването и да се назначи най-подходящото лечение. За целта може да се наложи провеждането на някои инвазивни процедури или рентгенови изследвания като ставна пункция, ставна биопсия фиброгастроскопия, рентгенова снимка, компютърна томография и др.
Комплексното лечение на ревматоидния артрит включва приложението на нестеро-идни противовъзпалителни средства, болестопроменящи противоревматични средства, физиотерапевтични процедури и рехабилитация. Често пъти в хода на лечението се налага инжектиране във възпалените стави на различни медикаменти. Изборът на конкретните медикаменти и тяхната комбинация е от компетентността на Вашия лекар. При изявата на нежелани лекарствени реакции или други смущаващи Ви обстоятелства уведомете лекуващия лекар. Гаранция за успешно лечение е доверието Ви в лекуващия екип и стриктното изпълнение на дадените назначения.
При всички случаи от Вас ще се иска активно съдействие при вземане на всяко решение по отношение на лечебните процедури.
Ако по време на лечението пожелаете да го прекратите, можете да направите това по всяко време, без да сте длъжни да давате обяснения. Необходимо е обаче да изразите това свое желание писмено, като с това си действие освобождавате лекуващия екип от отговорността за по-нататъшното Ви здравословно състояние.

БОЛЕСТ НА БЕХТЕРЕВ
Болестта на Бехтерев е хронично възпалително заболяване, при което се засягат гръбначния стълб и сакроилиачните стави, както и периферните стави и околоставните сухожилия и лигаменти. В хода на болестта могат да се засегнат очите, белия дроб, сърцето и бъбреците. Боледуват предимно хора, носители на антиген В - 27 на тъканната съвместимост. Болестта на Бехтерев в гръбнака и сакроилиачните стави се характеризира с възпаление, след което започва вкостяване. Основните клинични прояви са болките постепенното ограничаване на движенията на гръбнака и периферните стави, болки и възпаление на ставните сухожилия, сутрешна скованост. При неправилно лечение се стига до блокиране на движенията на гръбнака поради вкостяването му. Целта на Вашата хоспитализация е да се направят клинични, лабораторни и инструментални изследвания, за да се определи стадия на заболяването и лечението. За целта може да се наложи провеждането на рентгенови изследвания, ставна пункция, биопсия, фиброгастроскопия, компютърна томография и други.
Лечението на болестта Бехтерев е комплексно и включва нестероидни противовъзпалителни средства, физиотерапевтични процедури, рехабилитация, някои болестнопроменящи средства. В хода на болестта може да се наложи инжектиране на медикаменти в някои периферни стави. Изборът на лечението е от компетентността на Вашия лекар При поява на странични явления е необходимо да се уведоми лекуващия лекар.
При всички случаи от Вас ще се иска активно съдействие при определянето на лечебните процедури.
Ако по време на лечението желаете да го прекратите, може да го направите по всяко време без обяснения Необходимо е да изразите желанието си писмено, с което освобождавате лекуващия екип от отговорността за Вашето състояние.

ПСОРИАТИЧЕН АРТРИТ
Псориатичният артрит е хронично ставно възпалително заболяване, появяващо се в около половината от болните с кожното хронично заболяване псориазис. Псориазисът поразява кожата и ноктите на болния. При псориатичния артрит боледуват периферните стави на крайниците, гръбнака и ставните сухожилия При неправилно лечение може да се стигне до ограничаване на функцията на периферните стави и гръбнака и тяхното увреждане. Псориатичният артрит е хронично, възпалително заболяване на ставите, протичащо с болки, отоци, ограничени движения на гръбнака и периферните стави, сутрешна скованост.
Вашата хоспитализация има за цел да бъдат направени клинични, лабораторни, инструментални изследвания, за да се определи стадия и активността на болестта и се назначи най-подходящото лечение за ставното и кожно поражение. За целта може да се наложи провеждането на някои инвазивни процедури, като ставна или кожна биопсия, ставна пункция, фиброгастроскопия, рентгенови снимки и тн.
Лечението на псориатичния артрит е комбинирано лечение на кожните прояви на поражението на ноктите и на артрита. За лечението на артрита се прилагат нестероидни противовъзпалителни средства, болестопроменящи средства физиотерапияи рехабилитация. За лечението на псориазиса успоредно се прилагат локални средства за кожата, таласотерапия. В хода на лечението на артрита често пъти се налага инжектиране на различни медикаменти в ставите. Изборът на медикаментите е от компетентността на Вашия лекар. Необходимо е едновременно лечение на псориазиса и артрита за постигане на резултати.
При всички случаи от Вас ще се иска съдействие при преценка на лечението.
Ако желаете да прекратите лечението може да направите това по всяко време. Необходимо е да изразите желанието си писмено и с това освобождавате лекуващия екип от отговорността за Вашето състояние.

РЕАКТИВНИ АРТРИТИ
СИНДРОМ НА РАЙТЕР
 
Синдромът на Райтер е реактивен артрит, засягащ предимно големите стави на долните крайници. Успоредно с артрита се срещат възпаления на очите, кожни и лигавични промени. Реактивният артрит е следствие на различни бактериални и вирусни инфекции. Най-честите причинители са полови и чревни инфекции (хламидии, йерсинии и шигели). При неправилно лечение, заболяването може да хронифицира и порази повечето стави и гръбнака.
Целта на Вашата хоспитализация е да се направят клинични, серологични, лабораторни и инструментални изследвания. Необходимо е да се определи активността на заболяването за прилагане на адекватно лечение. За целта може да се наложи провеждане на инвазивни процедури и рентгенови изследвания, като ставна пункция, ставна биопсия фиброгастроскопия, рентгенови графии, сцинтиграфии.
Комплексното лечение на синдрома на Райтер и реактивните артрити включват лечение с нестероидни средства, болестопроменящи средства, като салазопирин антибиотици, физиотерапевтични процедури и рехабилитация. В хода на лечението може да се наложи инжектиране на медикаменти във възпалените стави. Изборът е от компетентността на Вашия лекар. При нежелани странични явления от лекарствата е необходимо да се уведоми лекуващия екип.
Вашето съгласие ще се иска при вземане на решенията относно Вашето лечение.
По всяко време в хода на лечението може да го прекратите. Необходимо е да изразите писмено своето желание, като така освобождавате лекуващия екип от отговорността за Вашето лечение.

РЕВМАТИЗЪМ
Ревматизмът е остро възпалително заболяване, дължащо се на предходна инфекция от β-хемолитичен стрептокок от група А, засягащо ставите (класически пример за реактивен артрит), сърцето, кожата, нервната система и подкожната тъкан. За него важи старата лекарска сентенция "Заболяването ближе ставите и хапе сърцето". Пристъпите най-често се появяват във възрастта между 5 и 15 години.
Вашата хоспитализация има за цел да ви бъдат направени клинични, лабораторни и инструментални изследвания, чрез които ще се определи стадия и активността на Вашето заболяване и ще се назначи съответното най-подходящо лечение .За целта може да се наложи провеждането на някои инвазивни или рентгенови изследвания (ставна пункция, синовиална биопсия, фиброгастроскопия, компютърна томография, магнитно-ядрен резонанс и др.).
Комплексното лечение включва нестероидни противовъзпалителни средства, болестопроменящи противоревматични медикаменти, комплексна рехабилитация. В хода на лечението може да се наложи прилагането на вътреставни манипулации. Изборът на дадени медикаменти или тяхната комбинация е от компетентността на Вашия лекар. При поява на нежелани лекарствени реакции и други смущаващи Ви обстоятелства уведомявайте Вашия лекуващ лекар. Гаранция за успешно лечение е доверието Ви в лекуващия екип и стриктното изпълнение на дадените указания.
При всички случаи от Вас ще се изисква активно съдействие при вземане на решение по отношение на различни лечебни процедури.
Ако по време на лечението пожелаете да прекратите същото, можете да направите това по всяко време, без да сте длъжни да давате обяснение. Необходимо е обаче да изразите това свое желание писмено, като с това си действие освобождавате лекуващия екип от отговорността за по-нататъшното Ви здравословно състояние.

ПИОГЕНЕН АРТРИТ
Септичният артрит представлява ставно възпаление, причинено от проникнали в ставата микроорганизми стафилококи, стрептококи, гонококи и др. Засегнатата става (в 80% до 90% е моноартрит) е силно болезнена, силно зачервена, топла и със силно ограничени движения. Най-често се засяга коляно и тазобедрена става.
Вашата хоспитализация има за цел да ви бъдат направени клинични, лабораторни и инструментални изследвания, чрез които ще се определи стадият и активността на заболяването и ще се назначи съответното най-подходящо лечение. За целта може да се наложи провеждането на някои инвазивни или рентгенови изследвания (ставна пункция синовиална биопсия, фиброгастроскопия, компютърна томография, магнитно-ядрен резонанс и др.).
Комплексното лечение включва нестероидни противовъзпалителни средства, антибиотици, комплексна рехабилитация. В хода на лечението може да се наложи прилагането на вътреставни манипулации. Изборът на дадени медикаменти или тяхната комбинация е от компетентността на Вашия лекар.
При поява на нежелани лекарствени реакции и други смущаващи Ви обстоятелства уведомявайте Вашия лекуващ лекар. Гаранция за успешно лечение е доверието Ви в лекуващия екип и стриктното изпълнение на дадените указания.
При всички случаи от Вас ще се изисква активно съдействие при вземане на решение по отношение на различни лечебни процедури.
Ако по време на лечението пожелаете да прекратите същото, можете да направите това по всяко време, без да сте длъжни да давате обяснение. Необходимо е обаче да изразите това свое желание писмено, като с това си действие освобождавате лекуващия екип от отговорността за по-нататъшното Ви здравословно състояние.

4.0, 5 гласа

ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ РАБОТЕЩИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА КП № 90.1 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ВЪЗПАЛИТЕЛНИ СТАВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

Заболявания (МКБ)ИзследванияЗаведенияБотаникаНовиниЛюбопитноЗдравни съветиЛеченияСпортНормативни актовеИсторияЛайфстайлСнимкиОрганизацииПсихологияДиетиСоциални грижиИнтервютаХранене при...СпециалистиНаправления в медицинатаАнкетиПатологияМикробиологияАлт. медицинаФизиология