Начало Справочник Клинични пътеки КП № 140

КП № 140 КОНСЕРВАТИВНО ПАРЕНТЕРАЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

КП №140

КП № 140 КОНСЕРВАТИВНО ПАРЕНТЕРАЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

Минимален болничен престой - 3 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

В00.2 Херпес-вирусен гингивостоматит и фаринготонзилит
Херпес-вирусен фарингит

Други вирусни инфекции, характеризиращи се с увреждания на кожата и лигавиците, некласифицирани другаде
Не включва: болест, предизвикана от везикуларен стоматитен вирус (А93.8)
В08.5 Ентеровирусен везикуларен фарингит
Херпангина

Кандидоза
Включва: кандидоза
монилиаза
Не включва: неонатална кандидоза (Р37.5)
В37.0 Кандидозен стоматит
Млечница

Аспергилоза
Включва: аспергилом
B44.2 Тонзиларна аспергилоза
B44.8 Други видове аспергилоза

Зигомикоза
B46.1 Риноцеребрална мукормикоза

Миаза
Включва: инфестация, предизвикана от личинки на мухи
B87.3 Назофарингеална миаза
Ларингеална миаза
B87.4 Ушна миаза

Увреждания на троичния нерв
Включва: увреждания на 5-я черепномозъчен нерв
G50.0 Невралгия на троичния нерв
Синдром на пароксизмална лицева болка
Болезнен тик
G50.1 Атипична лицева болка-pyrosis/glossalgia

Увреждания на лицевия нерв
Включва: увреждания на 7-я черепномозъчен нерв
G51.0 Парализа на Bell
Лицева парализа
G51.1 Възпаление на ganglion geniculi
Не включва: постхерпетично възпаление на ganglion geniculi (B02.2)
G51.2 Синдром на Melkersson
Синдром на Melkersson-Rosenthal

Увреждания на други черепномозъчни нерви
Не включва: увреждания:
• на слуховия (8-я) нерв (H93.3)
• на зрителния (2-я) нерв(H46, H47.0)
• паралитично късогледство, дължашо се на увреждане на нерв (H49.0–H49.2)
G52.0 Увреждания на обонятелния нерв
Увреждания на 1-я черепномозъчен нерв
G52.1 Увреждания на n. Glossopharingeus
Увреждания на 9-я черепномозъчен нерв
Глософарингеална невралгия
G52.2 Увреждания на n. vagus
Увреждания на пневмогастралния (10-я) нерв
G52.3 Увреждания на подезичния нерв
Увреждания на 12-я черепномозъчен нерв
G52.7 Множествени увреждания на черепномозъчните нерви
Краниален полиневрит
G52.8 Увреждания на други уточнени черепномозъчни нерви
G52.9 Увреждане на черепномозъчните нерви, неуточнено

Болести на орбитата
Не включва: вродени аномалии на орбитата (Q10.7)
H05.0 Остро възпаление на орбитата
Абсцес на орбитата
Целулит на орбитата
Остеомиелит на орбитата
Периостит на орбитата
Тенонит на орбитата

Външен отит
Н60.0 Абсцес на външното ухо
Цирей на ушната раковина или външншя слухов проход
Карбункул на ушната раковина или външншя слухов проход
Фурункул на ушната раковина или външншя слухов проход
Н60.1 Целулит на външното ухо
Целулит на:
• ушната мида
• външния слухов проход
Н60.2 Злокачествен външен отит
Н60.3 Други инфекциозни външни отити
Външен отит:
• дифузен
• хеморагичен
Ухо на плувец
H60.4 Холестеатом на външното ухо
Кератозис обтуранс на външното ухо (канала)
Н60.5 Остър външен отит, неинфекциозен
Остър външен отит:
• БДУ
• актиничен
• химичен
• контактен
• екзематозен
• реактивен
Н60.8 Други външни отити
Хроничен външен отит БДУ
Н60.9 Външен отит, неуточнен

Други болести на външното ухо
H61.0 Перихондрит на външното ухо
Хондродерматитис нодуларис на ушната висулка
Перихондрит на:
• външното ухо
• ушната мида
H61.9 Болест на външното ухо, неуточнена

Увреждания на външното ухо при болести, класифицирани другаде
H62.0* Външен отит при бактериални болести, класифицирани другаде
Външен отит при еризипел (А46†)
H62.1* Външен отит при вирусни болести, класифицирани другаде
Външен отит при:
• херпес-вирусна [herpes simplex] инфекция (В00.1†)
• herpes zoster (В02.8†)
H62.2* Външен отит при микози
Външен отит при:
• аспергилоза (В44.8†)
• кандидоза (В37.2†)
Отомикоза БДУ (В36.9†)
H62.3 Външен отит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде
H62.4 Външен отит при други болести, класифицирани другаде
Външен отит при импетиго (L01.1†)
H62.8 Други увреждания на външното ухо при болести, класифицирани другаде

Негнойно възпаление на средното ухо
Включва: с мирингит
H65.0 Остро серозно възпаление на средното ухо
Остър и подостър секреторен отит
H65.1 Други остри негнойни отити на средното ухо
Otitis media, остър и подостър:
• алергичен (мукозен)(хеморагичен)(серозен)
• мукозен
• негноен БДУ
• хеморагичен
• серомуцинозен
Не включва: отит в резултат на баротравма (Т70.0)
otitis media acuta БДУ (Н66.9)
H65.2 Хронично серозно възпаление на средното ухо
Хроничен туботимпанален катар
H65.3 Хронично мукоидно възпаление на средното ухо
"Лепкаво" ухо
Хроничен otitis media:
• мукозен
• секреторен
• трансудатен
Не включва: адхезивна болест на средното ухо (Н74.1)
H65.4 Други хронични негнойни възпаления на средното ухо
Хронично възпаление на средното ухо:
• алергично
• ексудативно
• негнойно БДУ
• серомуцинозно
• с излив (негноен)
H65.9 Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено
Възпаление на средното ухо:
• алергично
• катарално
• ексудативно
• мукоидно
• секреторно
• серомуцинозно
• серозно
• трансудатно
• с излив (негноен)

Гнойно и неуточнено възпаление на средното ухо
Включва: с мирингит
H66.0 Остро гнойно възпаление на средното ухо
H66.1 Хронично туботимпанално гнойно възпаление на средното ухо
Доброкачествен хроничен гноен отит на средното ухо
Хронична туботимпанална болест [мезотимпанит]
H66.2 Хронично епитимпано-антрален гноен отит на средното ухо
Хронична епитимпано-антрална болест [епитимпанит]
H66.3 Други хронични гнойни отити на средното ухо
Хроничен гноен отит на средното ухо БДУ
H66.4 Гноен отит на средното ухо, неуточнен
Гноен отит на средното ухо БДУ
H66.9 Възпаление на средното ухо, неуточнено
Otitis media
• БДУ
• остър БДУ
• хроничен БДУ

Възпаление на средното ухо при болести, класифицирани другаде
H67.0* Възпаление на средното ухо при бактериални болести, класифицирани другаде
Otitis media при:
• скарлатина (А38†)
• туберкулоза (А18.6†)
H67.1* Възпаление на средното ухо при вирусни болести, класифицирани другаде
Otitis media при:
• грип(J10-J11†)
• морбили (В05.3†)
H67.8* Възпаление на средното ухо при други болести, класифицирани другаде

Възпаление и запушване на Евстахиевата тръба
H68.0 Възпаление на Евстахиевата тръба
H68.1 Запушване на Евстахиевата тръба
Компресия на Евстахиевата тръба
Стеноза на Евстахиевата тръба
Стриктура на Евстахиевата тръба

Други болести на Евстахиевата тръба
H69.0 Отворена Евстахиевата тръба
H69.8 Други уточнени болести на Евстахиевата тръба
H69.9 Болест на Евстахиевата тръба, неуточнена

Мастоидит и сродни състояния
H70.0 Остър мастоидит
Абсцес на мастоидния израстък
Емпием на мастоидния израстък
H70.1 Хроничен мастоидит
Кариес на мастоидния израстък
Фистула на мастоидния израстък
H70.2 Петрозит
Възпаление на pars petrosa (остро) (хронично)
H70.8 Други мастоидити и сродни състояния
H70.9 Мастоидит, неуточнен

Други болести на тъпанчето
H73.0 Остър мирингит
Остър тимпанит
Булозен мирингит
Не включва: с otitis media (Н65-Н66)
H73.1 Хроничен мирингит
Хроничен тимпанит
Не включва: с otitis media (Н65-Н66)
H73.8 Други уточнени болести на тъпанчето
H73.9 Болест на тъпанчето, неуточнена

Други увреждания на средното ухо и мастоидния израстък при болести, класифицирани другаде
H75.0* Мастоидит при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде
Туберкулозен мастоидит (A18.0†)
H75.8 Други уточнени болести на средното ухо и мастоидния израстък, класифицирани другаде
H82* Вестибуларни синдроми при болести, класифицирани другаде

Други болести на вътрешното ухо
H83.0 Лабиринтит
H83.1 Лабиринтна фистула
H83.2 Лабиринтна дисфункция
Повишена чувствителност на лабиринта
Хипофункция на лабиринта
Загуба на функции на лабиринта
H83.3 Шумови ефекти на вътрешното ухо
Акустична травма
Загуба на слуха от шумово въздействие
H83.8 Други уточнени болести на вътрешното ухо
H83.9 Болест на вътрешното ухо, неуточнена

Глухота, свързана с нарушение в провеждането на звука (кондуктивна) и невросензорна загуба на слуха
Включва: вродена глухота
Не включва: мутизъм, НКД (Н91.3)
глухота БДУ (Н91.9)
загуба на слуха:
• БДУ(Н91.9)
• предизвикана от шум (Н83.3)
• ототоксична (Н91.0)
• внезапна (идиопатична) (Н91.2)
H90.0 Двустранна кондуктивна (проводна) загуба на слуха
H90.1 Едностранна звукопроводна загуба на слуха с нормален слух на другото ухо
H90.2 Звукопроводна загуба на слуха, неуточнена
Глухота, свързана с нарушение в провеждането на звука, БДУ
H90.3 Двустранна невросензорна загуба на слуха
H90.4 Едностранна невросензорна загуба на слуха с нормален слух на другото ухо
H90.5 Невросензорна загуба на слуха, неуточнена
Вродена глухота БДУ
Намаление на слуха:
• централно БДУ
• неврогенно БДУ
• перцептивно БДУ
• сензорно БДУ
Невросензорна глухота БДУ
H90.6 Смесена звукопроводна и невросензорна глухота - двустранна
H90.7 Смесена звукопроводна и невросензорна глухота - едностранна, с нормален слух на другото ухо
H90.8 Смесена звукопроводна и невросензорна глухота, неуточнена

Друга загуба на слуха
Не включва: аномалии на слуховото възприятие (Н93.2)
загуба на слуха, класифицирана в рубрика Н90.–
ушна кал (Н61.2)
загуба на слуха от въздействието на шум (Н83.3)
психогенна глухота (F44.6)
преходна исхемична глухота (Н93.0)
H91.0 Ототоксична загуба на слуха
При необходимост от идентифициране на токсичния агент се използва допълнителен код за външна причина (клас XX).
H91.2 Внезапна идиопатична загуба на слуха
Внезапна загуба на слуха БДУ
H91.9 Загуба на слуха, неуточнена
Глухота:
• БДУ
• високочестотна
• нискочестотна

Оталгия и отделяния от ухото
H92.0 Оталгия
H92.1 Оторея
Не включва: изтичане на гръбначномозъчна течност от ухото (G96.0)
H92.2 Оторагия (кръвотечение от ухото)
Не включва: травматична оторагия (кодът е според вида на травмата)

Други увреждания на ухото при болести, класифицирани другаде
H94.0* Кохлеарен неврит при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде
Кохлеарен неврит при сифилис (А52.1†)
H94.8* Други уточнени увреждания на ухото при болести, класифицирани другаде

Увреждания на ухото и мастоидния израстък след медицински процедури, некласифицирани другаде
H95.0 Рецидивиращ холестеатом в кухината след мастоидектомия
H95.1 Други увреждания след мастоидектомия
Хронично възпаление
Гранулация
Мукозна киста    
на кухината след мастоидектомия
H95.8 Други увреждания на ухото и мастоидния израстък след медицински процедури
H95.9 Увреждане на ухото и мастоидния израстък след медицински процедури, неуточнено

Неспецифичен лимфаденит
Не включва: остър лимфаденит, с изключение на мезентериален (L04.–)
увеличени лимфнивъзли БДУ (R59.–)
болест предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], водеща до генерализирана лимфаденопатия (B23.1)
I88.8 Други неспецифични лимфаденити

Остър синуит
Включва: абсцес, емпием, инфекция, възпаление, нагнояване - остър (-ра)(-ро) на синус (допълнителен)(назален)
При необходимост от идентифициране на инфекциозния агент се използва допълнителен код (B95–B97).
Не включва: синуит, хроничен или БДУ (J32.–)
J01.0 Остър максиларен синуит
Остър антрит
J01.1 Остър фронтален синуит
J01.2 Остър етмоидален синуит
J01.3 Остър сфеноидален синуит
J01.4 Остър пансинуит
J01.8 Друг остър синуит
Остри синуите, включващи повече от един синус, но не пансинуити

Остър тонзилит (ангина)
Не включва: перитонзиларен абсцес (J36)
възпалено гърло:
• БДУ (J02.9)
• остро (J02.–)
• стрептококово (J02.0)
J03.0 Стрептококов тонзилит
J03.8 Остър тонзилит, предизвикан от други уточнени причинители
При необходимост от идентифициране на инфекциозния агент се използва допълнителен код (В95–В97)
Не включва: фаринготонзилит, предизвикан от вируса на herpes simplex (B00.2)
J03.9 Остър тонзилит, неуточнен
Тонзилит (остър):
• БДУ
• фоликуларен
• гангренозен
• инфекциозен
• улцерозен

Остър ларингит и трахеит
При необходимост от идентифициране на инфекциозния агент се използва допълнителен код (В95–В97)
Не включва: остър обструктивен ларингит[круп] и епиглотит (J05.–)
ларингизъм (стридор) (J38.5)
J04.0 Остър ларингит
Ларингит (остър):
• БДУ
• едематозен
• субглотисен
• гноен
• улцерозен
Не включва: хроничен ларингит (J37.0)
грипен ларингит, грипен вирус
• идентифициран (J10.1)
• неидентифициран (J11.1)
J04.1 Остър трахеит
Трахеит (остър):
• БДУ
• катарален
Не включва: хроничен трахеит (J42)
J04.2 Остър ларинготрахеит
Ларинготрахеит
Трахеит (остър) с ларингит (остър)
Не включва: хроничен ларинготрахеит (J37.1)

Остър обструктивен ларингит [круп] и епиглотит
При необходимост от идентифициране на инфекциозния агент се използва допълнителен код (B95 – B97).
J05.0 Остър обструктивен ларингит [круп]
Обструктивен ларингитБДУ
J05.1 Остър епиглотит
Епиглотит БДУ

Остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена и неуточнена локализация
Не включва: остра респираторна инфекция БДУ (J22)
грипен вирус
• идентифициран (J10.1)
• неидентифициран (J11.1)
J06.0 Остър ларингофарингит
J06.8 Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация

Хроничен синуит
Включва: абсцес, емпием, инфекция, нагнояване - хронични на синуса (допълнителен)(назален)
При необходимост от идентифициране на инфекциозния агент се използва допълнителен код (B95–B97).
Не включва: остър синуит (J01.–)
J32.0 Хроничен максиларен синуит
Антрит (хроничен)
Максиларен синуит БДУ
J32.1 Хроничен фронтален синуит
Фронтален синуит БДУ
J32.2 Хроничен етмоидален синуит
Етмоидален синуит БДУ
J32.3 Хроничен сфеноидален синуит
Сфеноидален синуит БДУ
J32.4 Хроничен пансинуит
Пансинуит БДУ
J32.8 Други хронични синуити
Синуит (хроничен), включващ повече от един синус, но не пансинуит

Други болести на носа и носните синуси
Не включва: варикозна язва на носната преграда (I86.8)
J34.0 Абсцес, фурункул и карбункул на носа
Целулит на носа (преградата)
Некроза на носа (преградата)
Улцерация на носа (преградата)

Болести на гласните връзки и ларинкса, некласифицирани другаде
Не включва: вроден стридор на ларинкса (Q31.4)
ларингит
• обструктивен (остър) (J05.0)
• улцерозен (J04.0)
следпроцедурно субглотисно стеснение (J95.5)
стридор (R06.1)
J38.0 Парализа на гласните връзки и ларинкса
Ларингоплегия
Парализа на глотиса
J38.4 Оток на ларинкса
Оток на:
• глотиса
• субглотиса
• супрагллотиса
Не включва: ларингит:
• остър обструктивен [круп] (J05.0)
• едематозен (J04.0)
J38.5 Спазъм на ларинкса
Ларингизъм (стридор)

Болести на слюнчените жлези
K11.2 Сиалоаденит
Не включва: епидемичен паротит (В26.—)
увеопаротитна треска [Heetfordt] (D86.8
К11.3 Абсцес на слюнчена жлеза
К11.4 Фистула на слюнчена жлеза
Не включва: вродена фистула на слюнчена жлеза (Q38.4)

Болести на езика
Не включва: еритроплакия на езика (K13.2)
огнищна епителна хиперплазия на езика (K13.2)
левкоедем на езика (K13.2)
левкоплакия на езика (K13.2)
космата левкоплакия (K13.3) на езика (K13.2)
макроглосия (вродена) (Q38.2)
субмукозна фиброза на езика (K13.5)
K14.0 Глосит
Абсцес
Улцерация (травматичва)    на езика
Не включва: атрофичен глосит (K14.4)

Абсцес на кожата, фурункул и карбункул
Включва: фурункул
фурункулоза
Не включва: анална и генитална локализация (K61.—)
полови органи (външни):
• женски (N76.4)
• мъжки (N48.2, N49.—)
L02.0 Абсцес на кожата, карбункул и фурункул на лицето
Не включва: външно ухо (H60.0)
клепач (H00.0)
глава [всяка част без лицето] (L02.8)
слъзни:
• жлези (H04.0)
• канали (H04.3)
уста (K12.2)
нос (J34.0)
орбита (H05.0)
субмандибуларна област (K12.2)
L02.1 Абсцес на кожата, фурункул и карбункул на шията

Целулит
Включва: остър лимфангит
Не включва: целулит на:
• анална и ректална област (K61.–)
• външен слухов прохос (H60.1)
• външни полови органи:
• женски (N76.4)
• мъжки (N82.2,N49.–)
• клепач (H00.0)
• слъзен апарат (H04.3)
• уста (K12.2)
• нос (J34.0)
еозинофилен целулит [Wells] (L98.3)
фебрилна неутрофилна дерматоза [Sweet] (L98.2)
лимфангит (хроничен) (субакутен) (I89.1)
L03.2 Целулит на лицето
L03.8 Целулит с други локализации
Глава [всяка област без лицето]
Окосмена част на главата

Остър лимфаденит
Включва: абсцес (остър)
лимфаденит (остър) на всеки лимфен възел без мезентериален
Не включва: увеличени лимфни възли (R59.–)
болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], водеща до генерализирана лимфаденопатия (B23.1)
лимфаденит:
• БДУ (I88.9)
• хроничен или подостър, с изключение на мезентериален (I88.1)
• мезентериален, неспецифичен (I88.0)
L04.0 Остър лимфаденит на лицето, главата и шията

Неспецифични системни заболявания
M31.3 Грануломатоза на Вегенер

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ВЪНШНО УХО
**18.11 ОТОСКОПИЯ

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА НОСА
**21.21 РИНОСКОПИЯ

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ФАРИНКСА
**29.11 ФАРИНГОСКОПИЯ

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЛАРИНКС И ТРАХЕЯ
**31.42 ЛАРИНГОСКОПИЯ И ДРУГА ТРАХЕОСКОПИЯ

МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ
Изключва:
ангиография - 88.40-88.68
**87.03 КАТ НА ГЛАВА
КАТ - скениране на глава
**87.04 ДРУГА ТОМОГРАФИЯ НА ГЛАВА
**87.08 ЦЕРВИКАЛНА ЛИМФОГРАФИЯ
**87.09 ДРУГО МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ
неконтрастно рентгеново изследване на:
аденоиди
ларинкс
назолакримален дуктус
назофаринкс
слюнчени жлезди
тиреоидна област
увула
Изключва:
рентгеново изследване на око - 95.14

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ
Изключва:
ангиография - 88.40-88.68
**87.12 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБИ
ортодонтска цефалография или цефалометрия
панорамно изследване на мандибула
рентгеново изследване на коренов канал
**87.13 КОНТРАСТНА ТЕМПОРОМАНДИБУЛАРНА АРТРОГРАФИЯ
**87.15 КОНТРАСТНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СИНУС
**87.16 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕВИ КОСТИ
рентгеново изследване на:
фронтална област
мандибула
максила
назални синуси
нос
орбита
супраорбитална област
симфиза на ментум
зигомаксиларен комплекс
**87.17 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕРЕП (РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА СИНУСИ)
латерална проекция на череп
сагитална проекция на череп
тангенциална проекция на череп

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАК
**87.22 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НА ШИЙНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА
рентгенография по Колие на шийни прешлени

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДЕН КОШ
**87.44 РУТИННА РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ГРЪДЕН КОШ
рентгеново изследване на гръден кош БДУ

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)
Включва: ехография
ултразвукова ангиография
ултрасонография
Изключва:
терапевтичен ултразвук- 00.01 –00.09
**88.71 ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА ГЛАВА И ШИЯ
определяне на изместване на средната линия на мозък
ехоенцефалография
Изключва: око - 95.13

АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - НЕРВНА СИСТЕМА И СЕТИВНИ ОРГАНИ
Изключва:
изследване на ухо - 95.41-95.49
изследване на око - 95.01-95.26
изброените процедури, когато са част от общо физическо изследване - 89.7
**89.12 НАЗАЛНО ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Риноманометрия или акустична ринометрия
или
Назални провокациоинни проби при деца над 8 години
**89.14 ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМА
Изключва:
такава с полисомнография - 89.17
**89.15 ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ НЕВРОЛОГИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ
слухови провокирани потенциали
соматосензорни провокирани потенциали

ДРУГИ АНАТОМИЧНИ И ФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И МАНУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
** 89.37 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИТАЛЕН КАПАЦИТЕТ –
Спирометрия
ВЕД вариабилитет
**89.38 ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ РЕСПИРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ
Индиректна ларингоскоскопия

ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
Изключва:
ЕКГ на плод - 75.32
**89.52 ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА
ЕКГ БДУ
ЕКГ (с 12 и повече отвеждания)

ЦИРКУЛАТОРНО МОНИТОРИРАНЕ
**89.65 ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНИ КРЪВНИ ГАЗОВЕ (АКР)
**89.66 ИЗМЕРВАНЕ НА ГАЗОВЕ НА СМЕСЕНА ВЕНОЗНА КРЪВ (АКР)

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
**90.33 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС – КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ
**90.39 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС – ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
изследване за клетките на алергичното възпаление – Eo
**90.53 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ – КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ
**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ – ДРУГО МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

ДИАГНОСТИЧНА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ
**93.08 ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ
Изключва:
ЕМГ на око - 95.25
такава с полисомнография - 89.17
ЕМГ на уретрален сфинктер - 89.23

ОБЕКТИВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ
Изключва:
такива с полисомнография – 89.17
**95.23 ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ
(евокирани потенциали на ухо)

ОБЕКТИВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ НА ОКО
Изключва:
такива с полисомнография – 89.17
**95.24 ЕЛЕКТРОНИСТАГМОГРАМА

НЕОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ СВЪРЗАНИ С ЧУВАНЕТО
**95.41 АУДИОМЕТРИЯ
5 - тонална аудиометрия по Békésy субективна аудиометрия
импедансна аудиометрия
рефлекторен отговор на стремето
тимпанограма
**95.42 КЛИНИЧЕН ТЕСТ НА СЛУХА
камертонов тест
тест с шепотна реч
**95.43 АУДИОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
Аудологична оценка чрез:
апарат на Bárány за шум
тест със закрити очи
отложена обратна връзка
маскоиране
латерализация по
**95.44 КЛИНИЧНИ ВЕСТИБУЛАРНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ
термичен тест на вестибуларна функция с отчитане нистагъм с електронистагмограф
**95.45 РОТАЦИОННИ ТЕСТОВЕ
стол на Barany с отчитане нистагъм с електронистагмограф
Екпериментално изследване на вестибуларния анализатор /при липса на противопоказания/
**95.46 ДРУГИ СЛУХОВИ И ВЕСТИБУЛАРНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ
Отоневрологично изследване
Спонтанна вестибуларна симптоматика:
Нистагъм:
- спонтанен нистагъм,
- латентен нистагъм,
- позиционен нистагъм
Кординационни проби:
- показалечна,
- носопоказалечна
Статокинетични проби:
- Ромберг,
- проба на Бабински-Вайл,
- степинг тест на Фукуда
Фистулна проба
Стабилография

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ТЕРАПЕВТИЧЕН УЛТРАЗВУК
*00.01 ТЕРАПЕВТИЧЕН УЛТРАЗВУК НА СЪДОВЕ НА ГЛАВА И ШИЯ
антирестенотичен ултразвук
интравазален ултразвук без аблация
Изключва:
диагностичен ултразвук на:
око – 95.13
глава и шия – 88.71
такъв на вътрешно ухо - 20.79
ултразвукова:
ангиопластика на некоронарен съд(39.50)
емболектомия(38.01, 38.02)
ендартериектомия(38.11, 38.12)
тромбектомия(38.01, 38.02)
*04.2 ДЕСТРУКЦИЯ НА ЧЕРЕПНИ ИЛИ ПЕРИФЕРНИ НЕРВИ
чрез инжекция на невролитично вещество
радиологично
криотерапия
радиофреквентна аблация

ИНЖЕКЦИЯ В ПЕРИФЕРЕН НЕРВ
Изключва:
деструкция на нерва (чрез инжектиране на невролитично вещество) - 04.2
*04.80 ИНЖЕКЦИЯ В ПЕРИФЕРЕН НЕРВ
в лицево-челюстната област

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СЪДОВЕ
*39.92 ИНЖЕКЦИЯ НА СКЛЕРОЗИРАЩО ВЕЩЕСТВО В КРЪВОНОСЕН СЪД

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ
*93.34 ДИАТЕРМИЯ
*93.35 ДРУГА ТОПЛИННА ТЕРАПИЯ

РЕСПИРАТОРНА ТЕРАПИЯ
Изключва:
поставяне на въздуховод - 96.01-96.05
друга продължителна механична вентилация - 96.70-96.72
*93.94 РЕСПИРАТОРНА МЕДИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНА ЧРЕЗ АЕРОЗОЛНО УСТРОЙСТВО
аерозолна терапия

ДРУГА НЕОПЕРАТИВНА ПРОМИВКА И ПОЧИСТВАНЕ
*96.59 Друга обработка на рана едновременно с антибиотична профилактика

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО
ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
Включва:
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие
*99.12 ИМУНИЗАЦИЯ ПРИ АЛЕРГИЯ
Десенсибилизация
*99.18 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЕЛЕКТРОЛИТИ

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
Включва:
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие
*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК
*99.22 ИНЖЕКЦИЯ НА ДРУГИ АНТИ-ИНФЕКЦИОЗНИ МЕДИКАМЕНТИ
*99.23 ИНЖЕКЦИЯ НА СТЕРОИД
инжекция на кортизон
*99.19 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИ КОАГУЛАНТИ
*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
*99.75 ПРИЛАГАНЕ НА НЕВРОПРОТЕКТИВНО ВЕЩЕСТВО

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена ако са приложени и отчетени три основни диагностични и  две терапевтични процедури, посочени в блок Кодове на основни терапевтични процедури.

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:
Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.
Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.
Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:
- трите имена и възрастта на пациента;
- датата на изследването;
- вида на изследването;
- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;
- подпис на лекаря, извършил изследването.
Фишът се прикрепва към ИЗ.
В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ. При отказ на пациента да извърши задължително образно или ехографско изследване поради осъществено такова в друго лечебно заведение, изследването да се архивира в ИЗ заедно с подпис на самия пациент относно отказа от изследване.
Проведените процедури задължително се отразяват в “История на заболяването” (ИЗ).

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
Клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата на медицинската специалност „Ушно-носно-гърлени болести“, осъществявана най-малко първо на ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Ушно-носно-гърлени болести”, от обхвата на медицинската специалност „Лицево-челюстна хирургия“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК и съгласно изискванията в съответните медицински стандарти.

Задължително звено/медицинска апаратура
1. Структура/клиника/отделение по УНГ или отоневрология
или
Клиника/отделение по ЛЧХ
2. Клинична лаборатория*
3. ОАИЛ/КАИЛ (за лица под 18 години)

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК и съгласно изискванията в съответните медицински стандарти.

Задължително звено/медицинска апаратура
1. Апаратура за КАТ или МРТ, с осигурено обслужване на болницата 24 часа в денонощието, включително и при спешни състояния
2. Рентгенов апарат за скопия и графия

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:
За изпълнението на КП се изискват брой специалисти, съгласно нивата в съответните медицински стандарти.
- в клиника/отделение по УНГ - двама лекари, от които един с призната специалност по "Ушни-носни-гърлени болести"
или
- в клиника/отделение по ЛЧХ - най-малко двама лекари със специалност ("Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия" и/или "Лицево-челюстна хирургия"), от които поне един със специалност "Лицево-челюстна хирургия";

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
За изпълнението на КП се изискват брой специалисти, съгласно нивата в съответните медицински стандарти.
- в клиника/отделение по ЛЧХ - най-малко двама лекари със специалност ("Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия" и/или "Лицево-челюстна хирургия"), от които поне един със специалност "Лицево-челюстна хирургия";
или
- в клиника/отделение по УНГ - двама лекари, от които един с призната специалност по "Ушни-носни-гърлени болести"
- лекар със специалност по клинична лаборатория.
- лекар със специалност по детски болести.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:
Диагностично уточняване и парентерално консервативно лечение на болни, при които са изчерпани възможностите за амбулаторно лечение по повод:
• остри възпалителни заболявания на УНГ органите;
• остри възпалителни заболявания на кожата на лицето, шията и главата с вирусна или бактериална етиология;
• остри възпалителни заболявания на лигавицата на устната кухина с вирусна или бактериална етиология;
• остри възпалителни заболявания на меките тъкани и челюстните кости, неизискващи хирургична намеса;
• остри възпалителни заболявания на слюнчените жлези и сиалолитиаза, с неголеми размери на камъка;
• повърхностни и закрити травми на главата, лицето и шията.

Диагностично уточняване и парентерално консервативно лечение при:
амбулаторно лекувани заболявания на черепно-мозъчните нерви без благоприятно повлияване;
• специфични и неспецифични заболявания на ЛОР органите;
• вродени и придобити заболявания на езика;
• наличие на отологично заболяване - възпаление на средното ухо, намаление на слуха по сензоневрален или кондуктивен тип.
Дейностите и услугите по тази КП се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

2.ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.
Прием и изготвяне на диагностично-терапевтичен план.
Вземане на биологичен материал за медико-диагностични изследвания при хоспитализация по спешни индикации се извършва до 6 час от постъпването. В случаите извън спешност вземането на биологичен материал се извършва до 24 час. Други медико-диагностични изследвания - образни или инструментални се извършват до 48 час от постъпването.
Контролни клинико-лабораторни изследвания на патологично променени показатели се извършват задължително до края на хоспитализацията.
Лечението е консервативно – въвеждане или инфузия на лечебно или профилактично средство, както и използване на физикални (ултразвук, лазер, йонофореза) методи.

Здравни грижи.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Поставя се на базата на клинични и параклинични и/или микробиологични данни.

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Медицински критерии за дехоспитализация:
Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
• стихване на възпалителните прояви;
• липса на фебрилитет;
• липса на значими субективни оплаквания;
• стихване на симптоми, свързани с усложненията.

Довършване на лечебния процес и проследяване
В случай на възникване на усложнения в хода на консервативното лечение, налагащо преминаване на пациента по хирургична клинична пътека, в ИЗ се обосновава и вписва промяната на състоянието, налагаща хирургично лечение, в тези случаи се заплаща само хирургичното лечение.
В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.
Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение - изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредбата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ - НЗОК № 7).

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” (ИЗ).

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ - НЗОК № 7).;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПВА КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)
Консервативно лечение в областта на ушите, носа и гърлото и лицевата област се прилага когато за лечението не са необходими операции от какъвто и да е характер. Основните цели при това лечение са възстановяването на функцията на увредения орган чрез медикаменти.
Лечението на някои от тези заболявания на лицето може да налага използуването на комбинация от консервативно и хирургично лечение.

5.0, 2 гласа

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

Заболявания (МКБ)ИзследванияСпециалистиЗдравни съветиНормативни актовеНовиниЛюбопитноЛеченияЛайфстайлСпортСнимкиАлт. медицинаХранене при...ФизиологияТестовеИсторияЗдравни проблемиБотаникаПсихологияЗаведенияСоциални грижиИнтервютаОрганизацииДиетиАнкетиГеографияЛичностиНаправления в медицината