Начало Справочник Здравни институции и организации Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт

Държавни организации

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт - изображение

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) е основан като малка санитарно-бактериологична станция през 1901 г. Той е специализирана структура за извършване на научноизследователска, референтна, лабораторно-диагностична и експертна дейност, част от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

През 1924 г. се трансформира във Ветеринарен бактериологичен институт, като след това се преименува на Централен ветеринарно бактериологичен институт. Към него през 1963 г. се присъединяват междувременно създадените Институт по вирусология, Върховен хигиенен и контролен институт за животински продукти, а след време и Института по незаразни болести, както и част от Института по биология и патология на размножаването; преименуван е на Ветеринарен институт по заразни и паразитни болести. Включва се към новообразуваното НПО "Ветеринарно дело", преименува се на Централен научноизследователски ветеринарномедицински институт през 1976 г. Към края на 90-те години се включва към Селскостопанска академия, а от 2001 г. отново се прехвърля към Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) и отново променя името си, този път на Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт.

 

Дейности на НДНИВМИ:

 • научноизследователска, научно-приложна, експертна и диагностична дейност;
 • провеждане на следдипломни специализации, курсове за повишаване квалификационното ниво на специалисти и докторантско обучение;
 • взема участие в разработването на обучителни студентски и специализантски програми; участва в разработката на програми за профилактика и ерадикация на болестите по животните;
 • оказване на методическа помощ за диагностициране на животински болести и микробиологичен контрол на суровини и храни с животински произход, фуражи и обекти около лабораториите в структурата на БАБХ;
 • анализиране на информация за разпространение на екзотични и опасни болести по животните, взема участие в изготвянето на планове и прогнози за борбата с тях;
 • осъществяване на междулабораторни изпитвания за компетентност на изпитвателните и диагностичните лаборатории в БАБХ, участва в сравнителни изпитвания за компетентност и пригодност;
 • арбитражни, лабораторно-диагностични и потвърдителни изследвания;
 • експертни становища и консултативна помощ в рамките на своите компетенции;
 • внедряване на нови методи за лабораторен контрол;
 • становища по проекти на нормативни актове и други документи; отчети за изпълнението на научноизследователските задачи, както и за извършената лабораторно-диагностична дейност;
 • участва в разработката на нормативни актове и образци на документи;
 • лабораторен анализ на количествен и качествен състав, физико-химични и фарматоксикологични свойства, безопасност и ефикасност на ветеринарномедицински препарати.

Към института функционира Научен съвет по ветеринарна медицина, осъществяващ научно ръководство на научноизследователската дейност на БАБХ.

НДНИВМИ разполага с две акредитирани лабораторни звена в градовете Велико Търново и Стара Загора.

През всички периоди на развитие основните цели и задачи на НДНИВМИ са опазване здравето на животните от заразни, незаразни и паразитни заболявания и токсикози, по-добри условия за търговия, добив, съхранение, преработка с безвредни животински продукти, създаване на екологична среда за хранопроизводство и съвременно животновъдство. 

 

Адрес: гр. София, бул. "Пенчо Славейков" № 15
Тел.: 02 952 53903
Сайт: http://www.ndnivmi.bg/

 

4.0, 3 гласа

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

Социални грижиЗаведенияНормативни актовеНовиниЛайфстайлСпециалистиСнимкиПроизводителиИсторияКлинични пътекиГеографияЛюбопитноАлт. медицинаТестовеЗдравни съветиОбразованиеНаправления в медицинатаЛичностиОткритияСпортБотаникаЛечения