Начало Справочник Здравни институции и организации Съюз на слепите в България

Съюз на слепите в България

Пациентски организации

Съюз на слепите в България - изображение

Съюзът на слепите в България (ССБ) представлява сдружение с нестопанска цел. Негова основна задача е защитата на всички специфични права, интересите на слепите граждани и интеграцията им в обществото.

Организацията осъществява дейностите си в полза на обществото, а с решение № 1139 на Министерски съвет от 1996 г. се признава за представителна на национално равнище. Тя осигурява обединението на десетки хиляди лица, имащи загуба на трудоспособността над 71% вследствие на увредено зрение.

ССБ включва в своята структура 113 първични съюзни организации. Те са обединени в 16 организации, които са районни. Разположени са в различни населени места в страната. Те упражняват своите дейности в създадените клубове в полза на лицата с увредено зрение.

Организацията активно е ангажирана в следните основни направления:

1. Правозащитни дейности.

Съюзът на слепите в България е един от основните партньори на националните институции при изграждане на антидискриминационното национално законодателство и социалната среда. Той е активен фактор при разработване и реализация на правителствената социална политика, която подобрява обществения статус на всички незрящи в България.

2. Рехабилитационни дейности и технически помощни средства.

Съюзът съдейства на дейностите на единствения, в рамките на Източна Европа, Национален център, ангажиран с рехабилитацията на хората със зрителни увреждания в гр. Пловдив, възникнал през 1966 г. Този център представлява национална институция, имаща лиценз за ресоциализацията на зрително затруднените хора и професионалното им обучение. Той гарантира основните рехабилитациионни дейности на хората със зрителни увреждания в интернатна, полуинтернатна, амбулаторна и надомна форма, извършва диагностична оценка на рехабилитационната потребност на незрящите и слабовиждащите, рехабилитира и зрително затруднените хора, имащи множество увреждания, извършва подготовка на учители за основните рехабилитационни техники, оказва методологическа подкрепа на изградените мрежи от дневни рехабилитационни центрове в България. Центърът провежда и професионалното обучение на всички лица, имащи някакво увреждане в подходящи професии, в зависимост от изискванията на трудовия пазар.

Екип от специализирани педагози и психолози подпомагат предлагането на рехабилитационните услуги: индивидуална и групова психотерапия, рехабилитиране, ориентация и мобилност, ограмотяване чрез брайловата азбука, обучение на начални компютърни умения, занимателни терапевтични дейности, физкултура, консултиране на близките на незрящите.

Сдружението се старае да осигури различни технически помощни средства, които да подпомогнат лицата със зрителни увреждания в процеса на интегрирането им в българското общество.

3. Образование, трудово реализиране, достъп до информация.

Съюзът на слепите в България се грижи за качественото образованието и степента на развитие на децата и младежите с увредено зрение. Организацията е изградила добро партньорство със специализираните училища за деца с нарушено зрение - УДНЗ "Луи Брайл" в гр. София и УДНЗ "Иван Шишманов" в гр. Варна. Те активно подпомагат тези деца, като те се обучават в интегрирана форма на обучение. Работи за създаването на добри условия за слепите студенти във висшите учебни заведения. ССБ издава учебници, написани на брайл, на магнитен и електронен носител.

Сдружението е организатор на разнообразните дейности на специализираното студио за записването на "говорящи" книги, съдържащи художествена, научна и учебна литература и ежемесечни списания на магнитен и електронен носител. Разпространението им се гарантира чрез мрежата от фонобиблиотечни пунктове.

4. Културна и спортно-туристическа дейност.

За реализирането на правото на достъп до информационни материали за хората със зрителни увреждания, Съюзът на слепите в България издава в брайловата си печатница седем различни издания на брайл и плоскопечатен шрифт.
Занимава се с организацията на дейностите на Специализирано студио за записи на художествена и научна литература "говорящи книги". Поддържа фонд от 5500 заглавия на магнитен и електронен носител. Организацията се е ангажирала с поддръжката и развитието на електронна библиотека с над 2000 заглавия, ползвателите на която имат възможност да получат нужното заглавие на дискета за възпроизвеждането й на компютър. Съюзът на слепите в България полага немалко усилия за достъпа на незрящи до съвременни информационни технологии. От 1990 год. разработва или участва в проектирането и създаването на говорещ синтезатор, който да позволи комуникация на лица със зрителни увреждания с компютъра. Днес безплатно за всички членовете на Организацията се разпространява българоговорящ синтезатор в Windows-среда, позволяващ достъпа до Интернет пространството. По този начин възможността за интегрирането в обществото на незрящите значително се увеличава.

5. Международна дейност и връзки със сродни организации.

Организацията членува в Балканския консултативен съвет на националните организации на слепите, Международната спортна асоциация на слепите, Международната шах асоциация на слепите и други формации.

Съюзът на слепите в България си партнира със Съюза на глухите, Съюза на инвалидите, Националната асоциация на сляпоглухите, Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения, Централния съвет на кооперациите на инвалидите, Националния център по социална рехабилитация и много други неправителствени организации, защитаващи правата на хората със специфични възможности.

 

Адрес: гр. София, ул. "Найчо Цанов" № 172
Телефон: 02 812 7050
Факс: 02 812 7049
E-mail: info@ssb-bg.net
Сайт: www.ssb-bg.net

5.0, 2 гласа

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

Социални грижиНовиниЛюбопитноЛайфстайлАнкетиИсторияАлт. медицинаСнимкиСпортЗдравни съветиРецептиПсихологияНаправления в медицинатаЛичностиНормативни актовеХранене при...Клинични пътекиЛеченияГеографияПроизводители