Начало Справочник Здравни институции и организации Асоциация на родители на деца с дислексия Достъпен свят

Асоциация на родители на деца с дислексия Достъпен свят

Пациентски организации

Асоциация на родители на деца с дислексия Достъпен свят - изображение

Асоциация на родители на деца с дислексия "Достъпен свят" е основана през април 2010. Тя цели да допринесе за популяризирането на характерните проблеми на децата с дислексия и семействата им, като за целта търси съдействие за разрешаването на тези проблеми.

Сдружението може да бъде определено като юридическо лице, което е отделено от своите членове. Учредява се в съгласие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание. Неговите дейности са ориентирани основно към дейности, които са в полза на обществото.

Основни задачи на асоциацията:

 • Стреми се да промени обществената нагласа спрямо децата, имащи специфични разстройства и да спомогне за успешното им социално интегриране и реализиране.
 • Обединява усилията на родителите за подобряването на нагласите сред обществото, благодарение на разработката на гъвкава, съобразена със специфичните изисквания на тези деца, учебна програма.
 • Разработва и реализира проекти, посредством които всички деца, имащи дислексия биха могли да развиват и изявяват своите творчески възможности и заложби, както и да работят за преодоляването на специфичните си затруднения.

Членство в сдружението

 • Всички членове на сдружението се приемат от общо събрание. Кандидатите следва да съумеят да отправят писмена молба до управителния съвет, разглеждащ молбата в рамките на месец. След това кандидатурата се внася в общото събрание.
 • Членството в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат единствено физически лица, навършили 18 години. Те трябва да са роднини, настойници или попечители на лицето със специфични разстройства на развитието на училищните умения, които да споделят поставените цели на сдружението и средствата за постигането им, да изпълняват неговия устав и заплащат членски внос.

Членовете на сдружението имат право:

 • да участват в дейностите на сдружението и в работата на Общото събрание;
 • да бъдат избирани в неговите органи на управление;
 • да контролират дейностите и органите на управление;
 • да бъдат информирани за дейностите на сдружението;
 • да се ползват от имуществото и резултатите от изпълняващите се дейности на сдружението.

Членовете на сдружението са задължени:

 • да внасят месечния си членски внос;
 • да спазват Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
 • да се стремят към увеличаването на наличното имущество на сдружението и издигането на обществения му авторитет. 

За всяко първо тримесечие в годината АРДД "Достъпен свят" следва да осъществява следните дейности:

 • Сформиране на учредяващо звено за работата по създаване и узаконяване на АРДД "Достъпен свят".
 • Изготвяне на устав на АРДД "Достъпен свят", според конкретните разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
 • Вписване на АРДД "Достъпен свят" в регистър на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза.
 • Извършване на регистрациите на АРДД "Достъпен свят" към БУЛСТАТ, НОИ, НАП, Централен регистър към Министерство на правосъдието.
 • Избиране на Председател и членове на управителния съвет.
 • Безвъзмездно ползване на услугите на специалистите по изготвянето на учредителните документи, логата и интернет страница на АРДД "Достъпен свят".
 • Изготвяне на план-програма за дейностите през календарната година и детайлизиране на текущите задачи за второто тримесечие. 

Проекти на Сдружението:

 • Лятно училище за децата с дислексия и родителите им. То е реализирано благодарение на проекта "Задачка с усмивка" на Асоциацията на родителите на децата с дислексия - "Достъпен свят", с финансовата помощ на Община Варна.
 • Работилница "Морски капчици". В този проект участват деца със специални образователни потребности (СОП), които се организират в отделни възрастови групи.
 • Провеждат се редовни работни срещи на Асоциацията за решаването на текущи задачи по приемането на нови членове, организирането на различни мероприятия, обвързани с основната дейност на Асоциацията.
 • Подготвяне на информационни материали, касаещи дислексията, като главната цел е популяризирането на проблемите в обществото, въвеждането на подходящи практики за преподаване и утвърждаването на толерантно отношение към децата, имащи дислексия.
 • Подготвяне на проекти и програми по интегриране, арттерапия, спортни дейности, поощряване на праявените таланти, организация на свободното време и хобита, придобиването на компютърни умения, езикови занимания за децата с дислексия, съобразени със специфичните им потребности.
 • Организиране на различни срещи с психолози, логопеди, педагози.

За контакти: Красимира Антонова, гр. Варна
Tелефон: 0893 436902
E-mail: ardsop@abv.bg
Фейсбук страница

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

ЛюбопитноПсихологияАлт. медицинаНовиниСоциални грижиЗдравни съветиВидеоЛайфстайлСпорт и туризъм