" "

" ", .

: ,

: . , . " " 3

: 0888 260937

E-mail: aikikai@abv.bg

: https://www.aikikai-bg.com

0.0, 0