""

"", .

  "", .  -

:

: . , . "", . "" 11

: 0888 295176

E-mail: nikolai.kiuchukov@abv.bg; thesailorsbs@gmail.bg

:

:

. :

5.0, 1