" ", .

" ", .

: ,

: . , , ..

: 055 020200; 0888 980919

E-mail: reservations@santamarina.bg

: https://www.santamarina.bg

:

" ", .

5.0, 1

...