""

""

: ,

: . "20- " 1, . " " 1

: 0357 3588; 0886 213140

E-mail: spaskarparov@abv.bg; td.bunay@gmail.com

:

:

""

5.0, 1