-

-

: ,

: . '" 3

: 0751 826170

E-mail: pirin_basket@abv.bg

5.0, 1