Начало Справочник Клинични пътеки КП № 224

КП № 224 СЕПТИЧНИ (БАКТЕРИАЛНИ) АРТРИТИ И ОСТЕОМИЕЛИТИ ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ

КП №224

КП № 224 СЕПТИЧНИ (БАКТЕРИАЛНИ) АРТРИТИ И ОСТЕОМИЕЛИТИ ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ

Минимален болничен престой – 7 дни

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Стафилококов артрит и полиартрит
M00.00 Множествена локализация
M00.01 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
M00.02 Мишница: раменна кост - лакътна става
M00.03 Предмишница: лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
M00.04 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
M00.05 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
M00.06 Колянна област: голям пищял [тибиа], малък пищял [фибула] - колянна става
M00.07 Глезенна става и стъпало: тарзални кости, метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
M00.08 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Пневмококов артрит и полиартрит
М00.10 Множествена локализация
М00.11 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М00.12 Мишница: раменна кост - лакътна става
М00.13 Предмишница: лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М00.14 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М00.15 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М00.16 Колянна област: голям пищял [тибиа], малък пищял [фибула] - колянна става
М00.17 Глезенна става и стъпало: тарзални кости, метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М00.18 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Други стрептококови артрити и полиартрити
М00.20 Множествена локализация
М00.21 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М00.22 Мишница: раменна кост - лакътна става
М00.23 Предмишница: лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М00.24 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М00.25 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М00.26 Колянна област: голям пищял [тибиа], малък пищял [фибула] - колянна става
М00.27 Глезенна става и стъпало: тарзални кости, метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М00.28 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Артрити и полиартрити, предизвикани от други уточнени бактериални агенти
При необходимост от идентифициране на бактериалния агент се използва допълнителен код (В95-В96).
М00.80 Множествена локализация
М00.81 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М00.82 Мишница: раменна кост - лакътна става
М00.83 Предмишница: лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М00.84 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М00.85 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М00.86 Колянна област: голям пищял [тибиа], малък пищял [фибула] - колянна става
М00.87 Глезенна става и стъпало: тарзални кости, метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М00.88 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Остър хематогенен остеомиелит
М86.00 Множествена локализация
М86.01 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М86.02 Мишница: раменна кост - лакътна става
М86.03 Предмишница: лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М86.04 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М86.05 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М86.06 Колянна област: голям пищял [тибиа], малък пищял [фибула] - колянна става
М86.07 Глезенна става и стъпало: тарзални кости, метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М86.08 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Други форми на остър остеомиелит
М86.10 Множествена локализация
М86.11 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М86.12 Мишница: раменна кост - лакътна става
М86.13 Предмишница: лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М86.14 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М86.15 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М86.16 Колянна област: голям пищял [тибиа], малък пищял [фибула] - колянна става
М86.17 Глезенна става и стъпало: тарзални кости, метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М86.18 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Подостър остеомиелит
М86.20 Множествена локализация
М86.21 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М86.22 Мишница: раменна кост - лакътна става
М86.23 Предмишница: лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М86.24 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М86.25 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М86.26 Колянна област: голям пищял [тибиа], малък пищял [фибула] - колянна става
М86.27 Глезенна става и стъпало: тарзални кости, метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М86.28 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Мултиплен хроничен остеомиелит
М86.30 Множествена локализация
М86.31 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М86.32 Мишница: раменна кост - лакътна става
М86.33 Предмишница: лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М86.34 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М86.35 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М86.36 Колянна област: голям пищял [тибиа], малък пищял [фибула] - колянна става
М86.37 Глезенна става и стъпало: тарзални кости, метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М86.38 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Хроничен остеомиелит с фистула
М86.40 Множествена локализация
М86.41 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М86.42 Мишница: раменна кост - лакътна става
М86.43 Предмишница: лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М86.44 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М86.45 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М86.46 Колянна област: голям пищял [тибиа], малък пищял [фибула] - колянна става
М86.47 Глезенна става и стъпало: тарзални кости, метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М86.48 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Други хронични хематогенни остеомиелити
М86.50 Множествена локализация
М86.51 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М86.52 Мишница: раменна кост - лакътна става
М86.53 Предмишница: лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М86.54 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М86.55 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М86.56 Колянна област: голям пищял [тибиа], малък пищял [фибула] - колянна става
М86.57 Глезенна става и стъпало: тарзални кости, метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М86.58 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Други хронични остеомиелити
М86.60 Множествена локализация
М86.61 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М86.62 Мишница: раменна кост - лакътна става
М86.63 Предмишница: лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М86.64 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М86.65 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М86.66 Колянна област: голям пищял [тибиа], малък пищял [фибула] - колянна става
М86.67 Глезенна става и стъпало: тарзални кости, метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М86.68 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Друг остеомиелит
Абсцес на Brodie
М86.80 Множествена локализация
М86.81 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М86.82 Мишница: раменна кост - лакътна става
М86.83 Предмишница: лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М86.84 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М86.85 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М86.86 Колянна област: голям пищял [тибиа], малък пищял [фибула] - колянна става
М86.87 Глезенна става и стъпало: тарзални кости, метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М86.88 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

Остеомиелит, неуточнен
Костна инфекция БДУ
М86.90 Множествена локализация
М86.91 Раменна област: ключица, лопатка - акромиоклавикуларна, скапулохумерална, стерноклавикуларна стави
М86.92 Мишница: раменна кост - лакътна става
М86.93 Предмишница: лакътна кост, лъчева кост - гривнена става
М86.94 Китка: карпални кости, метакарпални кости, фаланги - ставите между всички тези кости
М86.95 Тазова област и бедро: сакрум, бедрена кост, таз - тазобедрена става, сакроилиачна става
М86.96 Колянна област: голям пищял [тибиа], малък пищял [фибула] - колянна става
М86.97 Глезенна става и стъпало: тарзални кости, метатарзални кости, фаланги - глезенна става, други стави на стъпалото
М86.98 Други: гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАК
**87.22 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ШИЙНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА
**87.23 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪДНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАКА
**87.24 ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛУМБОСАКРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРАБНАКА
сакрококцигеално рентгеново изследване

СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРАЙНИЦИ И ТАЗ
Изключва:
контрастна рентгенография на става - 88.32
**88.21 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАМО И МИШНИЦА
**88.22 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛАКЪТ И ПРЕДМИШНИЦА
**88.23 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИТКА И ДЛАН
**88.25 ПЕЛВИМЕТРИЯ
**88.26 ДРУГА СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТАЗ И ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА
**88.27 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЕДРО, КОЛЯНО И ПОДБЕДРИЦА
**88.28 СКЕЛЕТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЛЕЗЕН И СТЪПАЛО

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ
**88.38 ДРУГА КАТ
неуточнена КАТ
Изключва:
КАТ скениране на:
корем - 88.01
глава - 87.03
бъбрек - 87.71
гръден кош - 87.41

ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
**88.94 МАГНИТНО РЕЗОНАНСНО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СКЕЛЕТНО МУСКУЛНА- СИСТЕМА
кръвоснабдяване на костен мозък
крайници (горен) (долен)

МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
**90.33 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБА ОТ УХО, НОС, ГЪРЛО И ЛАРИНКС- КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ
**90.53 МИКРОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ- КУЛТУРА И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ /ХЕМОКУЛТУРА/

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ
Включва задължително извършване на целия комплекс от медико-диагностични изследвания:
Хематологични – СУЕ, хемоглобин, хематокрит, еритроцити, левкоцити с ДКК, тромбоцити;
Биохимични изследвания – кръвна захар, чернодробни проби, креатинин, CRP, АФ,;
При необходимост ГГТП, фибриноген, общ белтък и албумин;

ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СТАВНИ СТРУКТУРИ
*81.91 АРТРОЦЕНТЕЗА
аспирация от става
Изключва:
такава за:
артрография - 88.32
биопсия на ставна структура - 80.30-80.39
инжектиране на лекарство - 81.92

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СТАВНИ СТРУКТУРИ
*81.92 ИНЖЕКТИРАНЕ НА ЛЕЧЕБНО ВЕЩЕСТВО В СТАВА ИЛИ ЛИГАМЕНТ

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГО ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО
Включва:
подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие
интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие
*99.21 ИНЖЕКЦИЯ НА АНТИБИОТИК
*99.29 ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНО ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО ВЕЩЕСТВО

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена при приложени и отчетени минимум четири основни диагностични, от които задължително - **90.33; **90.53 и **90.59 и една основна терапевтична процедури, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:
Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.
Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.
Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:
- трите имена и възрастта на пациента;
- датата на изследването;
- вида на изследването;
- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;
- подпис на лекаря, извършил изследването.
Фишът се прикрепва към ИЗ.
В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
Клиничната пътека се изпълнява в обхвата на медицинската специалност "Ортопедия и травматология", осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Ортопедия и травматология"; от обхвата на медицинската специалност "Детски болести", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Педиатрия"; от обхвата на медицинската специалност "Детска хирургия", осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия". Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с посочените медицински стандарти.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура
1. Клиника/отделение по детски болести
или
Клиника по детска ревматология
или
Клиника/отделение по детска хирургия
или
Клиника/отделение по ортопедия и травматология
2. Клинична лаборатория
3. Отделение по образна диагностика
4. Лаборатория (отделение) по клинична патология (съгласно медицински стандарт по   Хирургия - Детска хирургия)

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/ медицинска апаратура
1. КТ/МРТ
2. Лаборатория (отделение) по клинична патология
3. Вирусологична лборатория (съгласно медицински стандарт по Хирургия - Детска хирургия)
4. Микробиологична лаборатория - на територията на областта

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.
Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:
- в клиника/отделение по педиатрия - четирима лекари със специалност по педиатрия
или
лекар със специалност по детска ревматология или детска ревмокардиология
или
лекар със специалност по детска хирургия
или
в клиника/отделение по ортопедия и травматология - трима лекари със специалност;
- лекар със специалност по образна диагностика;
- лекар със специалност клинична лаборатория.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:
Диагностика и лечение за пациенти със:
- остър септичен артрит;
- остър остеомиелит;
- септичен артрит с интоксикационно-фебрилен синдром;
- септичен артрит или остеомиелит със СУЕ по Панченко над 20 мм или СRР с 50 % над нормата;
- септичен артрит или остеомиелит в хода на друго заболяване;
- болни с рецидив на септичния артрит;
- болни с рецидив на остеомиелита.

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.
ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Незабавен прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.
Биологичен материал за медико-диагностични изследвания при спешни индикации се взема до 6 час от постъпването, а в останалите случаи се взема до 24 час от постъпването.
Медикаментозното лечение започва до 6 час от началото на хоспитализацията. В случай на необходимост рентгенография се извършва до 24 час от началото на хоспитализацията.
• антибактериални медикаменти -съобразно възрастта и етиологията;
• антимикотични медикаменти;
• локално (вътреставно) антибиотично лечение;
• нестероидни противовъзпалителни средства;
• криотерапия.
Контролни клинико-лабораторни изследвания на патологично променени показатели се извършват задължително до края на хоспитализацията.

Здравни грижи.

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.
Окончателната диагноза се поставя на базата на проведените лабораторни, инструментални и образни изследвания, според посочените изисквания за завършена клинична пътека (извършени изискуемите от клиничната пътека диагностични и терапевтични процедури).

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.
Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:
Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
- поставена окончателна диагноза;
- овладяване на фебрилитета;
- подобрение в общото състояние и подобрение на функционалния капацитет на засегнатите стави;
- подобрение на показателите за възпалителна активност на заболяването.

Довършване на лечебния процес и проследяване
В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.
Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.
При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА
1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА
се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:
- “История на заболяването”;
- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Септичният артрит е гнойна (бактериална) инфекция на една или повече стави.
Среща се във всяка възраст, но честотата е най-голяма в първите две години от живота.
Най-честият причинител при децата до 4 год. възраст е Haemophylus influenсae, при децата над 4 год. - златистият стафилокок (40-50 %), следван от стрептококи, пневмококи и др.
Инфекцията се разпространява най-често по кръвен път, рядко чрез рана или по съседство при наличие на остеомиелит у новороденото и кърмачето.
Най-често се засягат големите стави, които носят тежестта на тялото: коляно, тазобедрени и глезенни стави, като в 95 % от случаите възпалението се локализира само в една става.
Началото е най-често остро с температура и влошаване на общото състояние с признаци на локално възпаление на засегнатите стави - болка, ограничения в движенията (куцане), оток, топлина и зачервяване. В кръвната картина се установяват данни за възпаление. За диагнозата са необходими рентгенологично изследване и извършване на ставна пункция с посявка на ставното съдържимо за определяне на причинителя.
Лечението е с антибиотици, съобразно резистентността на причинителя в продължение на 3-4 седмици. Често се налага хирургичен дренаж за евакуиране на гнойта от ставата. В началото на заболяването се препоръчва покой. Важна след това е адекватната кинезитерапия.
Прогноза: Ранното разпознаване, адекватното антибиотично лечение и бързото евакуиране на гнойта гарантират пълно възстановяване.

Остеомиелитът е костна инфекция причинена най-често от златистия стафилокок (80-90 %), по-рядко от стрептококи, пневмококи, грам - отрицателни бактерии.
При 4/5 от случаите остеомиелитът засяга детската възраст (половината от болните са кърмачета).
Източник на заболяването са кожни инфекции, ангини, травми, но в голям брой от случаите причината е неясна. Следва разпространение по кръвен път с локализиране на причинителя в дългите тръбни кости. Предилекционно се засягат големи кости (бедро, подбедрица, рамо, предмишница). В кърмаческа възраст огнищата могат да бъдат множествени.
Характерни са висока температура, понякога замъглено съзнание до септичен шок, силни локални болки, мекотъканни отоци, зачервяване на кожата и ограничения в движенията.
Нелекуваният остър остеомиелит може да премине в хронична форма.
Диагнозата се поставя въз основа на микробиологично изследване на кръв (хемокултура), посявка от гноен пунктат, рентгенография, сцинтиграфия.
Провежда се антибиотично лечение съобразно резистентността на причинителя в продължение на 4-6 седмици и при необходимост се прaви хирургичен дренаж.
Прогноза: Ранното разпознаване, адекватното антибиотично лечение и бързото евакуиране на гнойта гарантират пълно възстановяване.

3.5, 4 гласа

ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ РАБОТЕЩИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА КП № 224 СЕПТИЧНИ (БАКТЕРИАЛНИ) АРТРИТИ И ОСТЕОМИЕЛИТИ ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

Заболявания (МКБ)ИзследванияЗаведенияЗдравни проблемиЛеченияЛюбопитноСпециалистиЗдравни съветиБотаникаНовиниЛайфстайлИсторияХранене при...ФизиологияНормативни актовеСнимкиСоциални грижиНаучни публикацииПсихологияВидеоАлт. медицинаИнтервютаОрганизацииАнкетиРецептиСпортЕ-тата в храните