Начало Справочник Здравни институции и организации Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

Професионални организации

Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи - изображение

Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) е основана през м. май 2003 г. в гр. Плевен. БАПЗГ е независимо сдружение с нестопанска цел, обединяващо медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти в страната, без значение от образователното им ниво и специалност и работещи в здравната система, медицинската наука и образование, здравните услуги и социалната сфера, от частния и публичния сектор в страната. Организацията изгражда Регионални колегии, целящи равномерно структуриране в цялата страна.

 

Основни цели:

 • да представлява интересите и да защитава правата на своите членове, както и да оказва съдействие за доборото им реализиране;
 • повишаване на квалификационното ниво;
 • да отговаря за спазването на етичните норми, съгласно национални стандарти за здравни грижи;
 • да организира проекти за превенция на определени заболявания;
 • да изготвя предложения за защита правата на пациенти в неравностойно положение;
 • да си сътрудничи с подобни организации от страната и чужбина.

 

БАПЗГ набира средствата си от:

 • членски внос;
 • такса продължаващо обучение;
 • материални и парични дарения;
 • одобрени проекти, международни инвеститори и институции – в рамките на различни програми;
 • кредити;
 • договори с Правителството;
 • стопанска дейност, свързана с предмета на дейност на асоциацията и разрешена от законите.

 

Дейността на асоциацията се осъществява въз основа на Закона за съсловната организация на мецицинските сестри, акушерки и асоциираните медицински специалисти, устава на сдружението и решенията на Конгреса. Асоциацията се представлява от председателя на управителния съвет, който може да упълномощава други лица за извършване на определени дейности.

 

 

Адрес: гр. София, ул. "Казбек" № 62
Тел./Факс: 02 954 9753; 02 954 9307
Е-mail: bg.nursing@abv.bg 
Сайт: www.nursing-bg.com

3.3, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

Новини