Начало Справочник Здравни заведения Област Варна Варна град "Служба по трудова медицина-ЛТМ" ООД

"Служба по трудова медицина-ЛТМ" ООД, гр. Варна

Област Варна

"Служба по трудова медицина-ЛТМ" ООД, гр. Варна - изображение

Населено място: Област Варна, Варна град

Адрес: ул. "Роза" № 38 (на гърба на детска ясла "Роза")

Телефон: 0700 20221 (национален телефон)

E-mail: stmltmvarna@gmail.com

Сайт: http://trudova-medicina.biz

Управител: Д-р Лидия Христова дм, тел. 0887 228774

Още информация:

 

"Служба по трудова медицина-ЛТМ" ООД е създадена през 2002 г. в гр. Варна. Вече 16 години клиентите на Службата са успешно консултирани по всички въпроси, свързани с организацията на здравословни и безопасни условия на труд. Днес "Служба по трудова медицина-ЛТМ" ООД може да се похвали с над 1000 доволни клиенти. В основите на фирмената политика стои непрекъснатото повишаване квалификацията и компетентността на персонала. Така клиентите са консултирани от най-добрите специалисти, които винаги са информирани за всички иновации и законодателни промени в областта на ЗБУТ (Закона за здравословни и безопасни условия на труд). Службата разполага със седем офиса в страната-Варна, София, Шумен, Попово, Омуртаг, Търговище, Царево.

Мисия:

 • Предлагане на качествени услуги, съгласно Наредба № 3 /2008 г. за дейността на службите по трудова медицина;
 • Максимално задоволяване потребностите на работодатели и работещи.

Дейности:

1. "Служба по трудова медицина-ЛТМ" ООД обхваща пълния задължителен обем от дейности, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 2008 г.:

 • Одит на документите и условията на труд, съгласно нормативните изисквания по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Изработване на досиета и карти за оценка на условията на труд по работни места, процеси и дейности;
 • Разработване на мерки и програми за отстраняване и намаляване на риска;

2. Мониторинг на професионалното здраве:

 • Оформяне на досиета за здравното състояние на работниците и служителите, съгласно Наредба 3 от 2008 г.;
 • Определяне на броя и вида медицински специалисти;
 • Съдействие при организирането на профилактичните медицински прегледи;
 • Изготвяне на заключение от лекар на СТМ за всяко лице; изготвяне на заключение за пригодността на кандидата да извършва предлаганата му работа-за всеки един от случаите;
 • Ежегоден анализ на здравословното състояние на работниците и служителите;

3. Обучения, съгласно нормативните изисквания:

 • Обучение на лицата, които провеждат инструктажи съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ;
 • Обучение на лицата, които ръководят и управляват трудови процеси по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ;
 • Обучение на Орган по здраве и безопасност при работа и Длъжностни лица по здраве и безопасност при работа, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ;
 • Първоначално обучение на членовете на КУТ/ГУТ, съгласно Наредба № 4 за обучение на представителите комитетите и групите по условия на труд в предприятията;
 • Ежегодно обучение на членовете на КУТ/ГУТ, съгласно Наредба № 4 за обучение на представителите комитетите и групите по условия на труд в предприятията;
 • Присъствен курс "Обучение по първа долекарска помощ";
 • Курсове за придобиване на квалификационна група /от 1-ва до 5-а/ по електробезопасност, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
 • Обучение на тема "Как да бъдем изрядни при проверка от Инспекцията по труда";

4. Обучения по процедура "Добри и безопасни условия на труд"-повече информация за темите по проекта може да разгледате от тук:

5. ЦПО към "Служба по трудова медицина-ЛТМ" ООД организира и провежда редица обучения, свързани с повишаване на професионалната квалификация-повече за обученията може да научите от уебсайта на Службата.

5.0, 2 гласа

ОЩЕ Служби по трудова медицина В ОБЛАСТ Варна

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАВЕДЕНИЕТО

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

СпециалистиСпорт и туризъмНовиниОбразованиеОрганизацииИсторияСнимкиСоциални грижиСпортЛайфстайлАптекиЛюбопитно