Начало Справочник Здравни заведения Област Добрич Добрич град ДКЦ – I Добрич ООД

ДКЦ – I Добрич ООД

Област Добрич

ДКЦ – I Добрич ООД - изображение

Населено място: Област Добрич, Добрич град

Адрес: гр. Добрич, ул. "Д. Петков" № 3

Телефон: 058 601474

E-mail: m.ananiev.dkc@gmail.com

Сайт: http://dkc1dobrich.com

Още информация:

"ДКЦ–I Добрич" ООД е правоприемник на бившата Първа градска поликлиника, основана през 1973 година и заема важно място в здравеопазната система в гр. Добрич и областта. В лечебното заведение работят 37 висококвалифицирани специалисти, които осигуряват обслужването на града и региона.

Мисия:

 • "Да продължим радостта от живота заедно!"

Цели:

 • Гарантиране на здравни услуги с повишено качество и осигурен достъп до тях;
 • Внедряване на нови технологии;
 • Справедливост, отговорност и условия за квалификация на служителите.

Дейности:

1. Основен пакет медицински дейности от специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП):

 • Акушерство и гинекология;
 • Гастроентерология;
 • Кожни и венерически болести;
 • Ендокринология и болести на обмяната;
 • Вътрешни болести;
 • Кардиология;
 • Нервни болести;
 • Нефрология;
 • Медицинска онкология;
 • Ортопедия и травматология;
 • Ушно-носно-гърлени болести;
 • Очни болести;
 • Детски болести;
 • Психиатрия;
 • Пневмология и фтизиатрия;
 • Урология;
 • Физикална и рехабилитационна медицина;
 • Хирургия;
 • Анестезиология;
 • Неврохирургия;
 • Образна диагностика;
 • Клинична Лаборатория;
 • Микробиология;
 • Вирусология.

2. Високоспециализирани медицински дейности от специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП):

 • Лазертерапия на очни заболявания;
 • Сърдечно-съдов тест с натоварване;
 • Деструктивно лечение на доброкачествено изменение на маточната шийка;
 • Колпоскопия с прицелна биопсия;
 • Аспирационна ендометриална биопсия;
 • Вземане на биопсичен материал от нос;
 • Пункция и аспирация на максиларен синус;
 • Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абцеси;
 • Доплерова сонография;
 • Електроенцефалография – ЕЕГ;
 • Електромиография – ЕМГ;
 • Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори;
 • Ехокардиография;
 • Трансфонтанелна ехокардиография;
 • Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП;
 • Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани;
 • Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция;
 • Тестуване при прилагане на анестетици;
 • Венозна анестезия;
 • Езофагогастроскопия;
 • Фибросигмоидоскопия;
 • Фиброколоноскопия;
 • Вагинотомия;
 • Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство;
 • Диагностика и терапевтична пункция на стави;
 • Инцизия или хирургичен шев при наранявания в областта на шията и главата;
 • Фасцитомия;
 • Миотомия;
 • Бурзотомия;
 • Ганглионектомия;
 • Бурзектомия;
 • Шев на мускули (фасции) при травми.

3. Високоспециализирани медицински дейности за болнична медицинска помощ:

 • Надпрагова аудиометрия – тимпанометрия и импедансметрия.

4. Платени медицински услуги в домашни условия:

4.1. Медхаус - медицински услуги у дома. Екип от квалифицирани медицински специалисти: лекари, мед. сестри, рехабилитатори и клинични лаборанти, служители на "ДКЦ–I Добрич" ООД, извършват следните услуги:

 • Манипулации;
 • Домашна рехабилитация;
 • Вземане на кръв за лабораторни изследвания;
 • Преглед от лекар-специалист.

4.2. Медтранс - Специализиран медицински транспорт с оборудвана линейка за превоз на трудно подвижни и лежащо болни хора от дома до лечебно заведение.

Структура

I. Диагностично-консултативни кабинети:
1. Кабинети за функционална диагностика - абдоминална ехография, ехокардиография, електроенцефалография, електромиография, доплерова сонография, спирометрия, остеодензитометрия, велоергометрия, горна и долна ендоскопия, аудиометрия, периметрия.
2. Сектор "Образна диагностика" - компютърна томография, рентгенография, рентгеноскопия, мамография, ултразвукова диагностика, остеодензитометрия; специалисти - д-р Б. Николова, д-р Н. Патева.
3. Медико-диагностичен сектор - Клинична лаборатория, Микробиология, Вирусология, Хормонална диагностика; специалисти - д-р М. Николова, д-р В. Еринозова, д-р В. Цветкова.
4. Сектор "Физиотерапия и рехабилитация" - лекарски кабинет, кабинети аерозол, електролечение, светлолечение, електростимулация, вакуум масаж, ултразвукова, лазер, магнито и криотерапия, лечебна физкултура; специалист - д-р И. Бончев.
5. Хирургичен сектор - хирургичен кабинет с превързочна, септична манипулационна, ортопедичен кабинет с гипсовъчна, хирургична болнична стая.
6. Очен сектор - два лекарски кабинета с манипулационна, кабинет за лазертерапия, предоперационна, операционна зала, стая за предоперативен престой на пациента, две болнични стаи с легла за краткосрочно пролежаване и стая на дежурната сестра.
7. АГ сектор - два лекарски кабинета с отделни манипулационни, амбулаторна операционна – интерупционна, стая за премедикация и болнична стая.
8. Операционен сектор за еднодневна хирургия - предоперационна, операционна зала, следоперативен престой, болнична стая със санитарен възел, стая за подготовка на хирургичния екип.

 Екип:

Работно време:

 • понеделник - петък: 07:30 - 18:30 ч.
 • дежурен кабинет: 20:00 - 08:00 ч.
 • събота и неделя: работи дежурен кабинет с денонощно работно време.

 

2.8, 20 гласа

ОЩЕ Лечебни заведения В ОБЛАСТ Добрич

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАВЕДЕНИЕТО

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

Клинични пътекиСпециалисти