Начало Справочник Образование Област София София град Минно - геоложкият университет "Св. Иван Рилски"

Минно - геоложкият университет "Св. Иван Рилски", гр. София

Област София

Минно - геоложкият университет "Св. Иван Рилски", гр. София - изображение

Населено място: Област София, София град

Адрес: гр. София, Студентски град, ул."проф. Боян Каменов"

Телефон: 02 8060300; 02 8060530; 02 8060208

E-mail: education.uio@mgu.bg

Сайт: http://www.mgu.bg/

Още информация:


Минно - геоложкият университет "Св. Иван Рилски" (МГУ) започва своята история през 1953 година.
Висшето училище е утвърден съвременен учебен и научен център. В него се обучават и инженери по геоложки, електромеханични и минни специалности и се провеждат приложни научни и фундаментални изследвания. Професионалната инженерна подготовка и придобитите профилирани знания дават на студентите възможност за реализация в страната и чужбина.

Възпитаниците на МГУ намират реализация в енергийно-суровинния отрасъл, минното дело, промишленото и гражданско строителство, опазването на околната среда и др.

Обучението се извършва във всички образователно - квалификационни степени:

 • Бакалавър;
 • Магистър;
 • Доктор.

Мисия:

 • Да се утвърди като образователен център и фактор в развитието на интелектуалния потенциал в страната, който да осигурява енергийната и суровинна независимост на България;
 • Да подготви кадри с инженерна квалификация, които да отговарят на изискванията за добив, преработка, съхранение и транспортиране на нефт и природен газ; опазване на околната среда; борба със свлачищните явления; производства с взривоопасни технологии; използване на възобновяеми източници на енергия и др.;
 • Да осъществява научни и фундаментални изследвания в областта на геологопроучвателното дело и миннодобивната промишленост.

Факултети и съответните специалности към тях:


1. Минно - електромеханичен факултет:

 • Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии;
 • Компютърни технологии в инженерната дейност;
 • Автоматика, информационна и управляваща техника;
 • Механизация на минното производство;
 • Електроенергетика и електрообзавеждане.

2. Миннотехнологичен факултет:

 • Разработване на полезни изкопаеми;
 • Обогатяване и рециклиране на суровини;
 • Маркшайдерство и геодезия;
 • Управление на ресурси и производствени системи;
 • Подземно строителство.

3. Геологопроучвателен факултет:

 • Хидрогеология и инженерна геология;
 • Биотехнология;
 • Екология и опазване на околната среда;
 • Приложна геофизика;
 • Геология и геоинформатика;
 • Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
 • Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси.

4. Хуманитарен департамент.

Към университета функционират следните лаборатории:

 • Научно изследователска - "Енергийни георесурси";
 • "Оценка на техническата и експлоатационна сигурност на минни машини и съоръжения при пускането им в експлоатация, като нови или след ремонт и рехабилитация";
 • Научно развойна лаборатория по Минно оборудване;
 • НИЛ "Осветителна техника";
 • Лаборатория "ЕксТехника";
 • Учебно-изследователска лаборатория по електронна микроскопия;
 • Лаборатория по фазови методи и рентгеноструктурен анализ;
 • Шлифова лаборатория;
 • Лаборатория "Управление на процесите в скалния масив";
 • Централна научно изследователска лаборатория "Геохимия".

За удобство на студентите към Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски" са създадени: библиотека, общежития и се осъществяват практики по различните специалности.

Основно звено в структурата на висшето учебно заведение е филиалът в Кърджали.

МГУ "Св. Иван Рилски" взаимодейства и обменя опит с институции и други висши училища в страната и чужбина - Австрия, Англия, Русия, Румъния, САЩ, Сърбия, Македония и др.

5.0, 1 глас

ОЩЕ Университети В ОБЛАСТ София

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАВЕДЕНИЕТО

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

Спорт и туризъмИсторияЛайфстайлНовиниНормативни актовеОрганизацииЗаведенияСпециалистиЛюбопитноСпортАптекиИнтервютаСоциални грижи