Здравни нормативни актове

280 норм. акта

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (ДВ, БР. 7 ОТ 2015 Г.)

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (ДВ, БР. 7 ОТ 2015 Г.)

Наредби

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (ДВ, БР. 8 ОТ 2004 Г.; ИЗМ., БР. 71 ОТ 2006 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 67 ОТ 2007 Г. И БР. 2 ОТ 2012 Г.)

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (ДВ, БР. 8 ОТ 2004 Г.; ИЗМ., БР. 71 ОТ 2006 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 67 ОТ 2007 Г. И БР. 2 ОТ 2012 Г.)

Наредби
На страница по:

Нормативни актове - медицина, фармация, здравеопазване

Секция "Нормативни актове" във framar.bg предлага информация относно нормативните актове, постановените медицински стандарти, законите и наредбите свързани със здравеопазването, медицината и фармацията.

Текстовете се осъвременяват в определен период, като се добавят всички актуални промени в нормативната база.

© 2007 - 2023 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook