Здравни нормативни актове

280 норм. акта

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ (ОБН., ДВ, БР. 6 ОТ 2011 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 31 ОТ 2011 Г., БР. 34 ОТ 2013 Г., БР. 68 ОТ 2014 Г. И БР. 2 ОТ 2015 Г.)

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ (ОБН., ДВ, БР. 6 ОТ 2011 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 31 ОТ 2011 Г., БР. 34 ОТ 2013 Г., БР. 68 ОТ 2014 Г. И БР. 2 ОТ 2015 Г.)

Правилници, инструкции и заповеди

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ (ОБН., ДВ, БР. 6 ОТ 2011 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 31 ОТ 2011 Г., БР. 34 ОТ 2013 Г., БР. 68 ОТ 2014 Г. И БР. 2 И 47 ОТ 2015 Г.)

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ (ОБН., ДВ, БР. 6 ОТ 2011 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 31 ОТ 2011 Г., БР. 34 ОТ 2013 Г., БР. 68 ОТ 2014 Г. И БР. 2 И 47 ОТ 2015 Г.)

Правилници, инструкции и заповеди
На страница по:

Нормативни актове - медицина, фармация, здравеопазване

Секция "Нормативни актове" във framar.bg предлага информация относно нормативните актове, постановените медицински стандарти, законите и наредбите свързани със здравеопазването, медицината и фармацията.

Текстовете се осъвременяват в определен период, като се добавят всички актуални промени в нормативната база.

© 2007 - 2023 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook