Начало Справочник Нормативни актове НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2005 г., бр. 4 и 60 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 58, 97 и 100 от 2012 г.)

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2005 г., бр. 4 и 60 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 58, 97 и 100 от 2012 г.)

Наредби

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи
и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2005 г., бр. 4
и 60 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 58, 97 и 100 от 2012 г.)
Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 33 от 5.04.2013 г.
§ 1. В чл. 2 се правят следните допълнения:
1. В ал. 5 се създават изречения второ и трето: "Включването на пациент на диспансерно наблюдение се
извършва от специалист по психиатрия от специализираната извънболнична медицинска помощ, който
определя и периода на диспансерното наблюдение на пациента. Необходимостта от продължаване на
диспансерното наблюдение на пациента задължително се преценява в края на всяка година от определения
период."
2. Създава се ал. 7:
"(7) Диспансеризацията е доброволна, с изключение на случаите, в които същата е част от постановено от
съда задължително лечение по реда на чл. 155 и следващите от Закона за здравето или принудително лечение
по реда на чл. 427 и следващите от Наказателно-процесуалния кодекс."
§ 2. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 на ред "Забележка" се създава изречение трето: "Ехографско изследване
на отделителна система на дете до едногодишна възраст еднократно на 6-месечна възраст не се извършва,
ако родител на детето заяви писмено пред личния му лекар, че отказва това изследване, след като получи
информация от личния лекар за специалистите в страната, които могат да го извършат."

5.0, 1 глас

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

КОМЕНТАРИ КЪМ НОРМАТИВНИЯТ АКТ

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

НовиниЛюбопитноЗдравни съветиСоциални грижиОрганизацииИсторияЛеченияСпортХранене при...ИнтервютаСнимкиЛайфстайлПсихологияАлт. медицинаСпециалистиТестовеЗаведенияБотаникаОбразование