Асоциация Мария Кюри

Пациентски организации

Асоциация Мария Кюри - изображение

Асоциация "Мария Кюри" представлява нестопанска, неправителствена организация, регистрирана в Пловдив. Основните дейности на Асоциацията имат подчертана насоченост към хората с увреждания и лицата в неравностойно положение.

Асоциацията осъществява експертизи в сферата на:

- създаването, управлението, координацията и външната оценка на националните и международните проекти и инициативи;

- разработването и прилагането на разнообразни програми в областта на менторинга, коучинга, дистанционното и електронното обучение;

- кариерни консултации;

- обучения за преквалификации и придобиване на ключови компетенции;

- създаването на уеб ресурси и платформи за улеснено обучение в интегрирана учебна среда;

- разработването и прилагането на различни стратегии за подкрепа на обучителите и преподавателите в сферата на формалното и неформалното обучение;

- разработка на инструменти, целящи подобряването на умението за търсене на работа и активно поведение на трудовия пазар;

- консултиране и обучения за работодателите, ангажирани с осигуряването на достъпна среда, взаимодействие и активни комуникации със служителите и клиентите с увреждания;

- създаването на компютърни игри, имащи образователен характер;

- изработване на инструментариум за уеб и мобилен достъп до сайтове и услуги;

Организацията е ангажирана и с валидиране на неформалните практики при обучение и обучаването на безработни лица, като се акцентира върху информационни технологии, интернет и мобилни приложения.

Цeлевите групи са:

- децата и младежите със специални образователни потребности, изложените риск от социално изолиране;

- лица с увреждания;

- възрастни хора;

- групите в неравностойно положение;

- учителите, обучителите, университетските преподаватели, психолозите, социалните и здравните работници;

- законодателите на национално и Европейско ниво;

Дейността на сдружението е насочена към основни икономически сектори, които включват туризъм, хранително-вкусова промишленост, образование и обучение през целия живот, сектора на услугите, предприемачеството, управлението и развитието на човешките ресурси.

Организират се обучения по придобиването на 8 ключови компетенции за учене през целия живот:

- Комуникация на майчин език

- Комуникация на един или няколко чужди езици

- Математически умения и базисни познания в науката и технологиите

- Компютърна грамотност

- Инициативност и предприемчивост

- Културни познания

Модули и програми за самообучението и себеосъвършенстването се осъществяват в следните области:

- Предприемачество

- Бизнес Английски

- Социална работа

- Психологическо адаптиране на хора с увреждания

- Информация относно уврежданията

- Умения за независим начин на живот

- Тренинги при намирането на работа по метода "ВИЗАЖ"

Сдружението провежда тренинги за хората от третата възраст, обвързани с:

- Здравословен начин на живот

- Лечение и превенция на диабет

- Здравен мониторинг

Екипът на сдружението се състои от експерти в сферата на психологията, социалните дейности, филологията, връзките с обществеността, финансите, информационните технологии, медицината, педагогиката, международните отношения.

Управленският екип има опит при изработването на различни проекти като:

1. Програма "Леонардо да Винчи"

2. Програма "Грундвиг"

3. Програма "ФАР"

4. Програма "Младежта в действие"

5. ОП "Развитие на човешките ресурси"

Обучаващи лица са:

- филолози;

- педагози;

- психолози;

- икономисти;

Екипът по информационни и комуникационни технологии е ангажиран със:

- създаването и поддръжката на интернет страници и електронни обучителни платформи;

- създаването на електронни обучителни игри и уеб базирани ресурси;

- специализираните познания и инструментариум за оценката и валидирането на достъпността до електронни услуги и продукти за хора с увреждания и лица от третата възраст.

Здравният персонал на сдружението е ангажиран с:

- провеждането на здравни консултации и профилактика от ендокринолози, невролози, уролози, онколози, гастроентеролози, хирурзи и фармацевти.

 

Още информация за Асоциация "Мария Кюри":

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 31, ет. 1, ап.  4
Телефон: 032 622128; Факс: 032 628890
E-mail: info@marie-curie-bg.org
Сайт: www.marie-curie-bg.org

Сигнал за неточна информация
5.0/5 1 оценка
Асоциация Мария Кюри
Нов код
ОТКАЖИ

СВЪРЗАНИ СТАТИИ

© 2007 - 2019 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook
Изработка на уеб сайт от Valival